På trods af, at både psykolog og psykiater slår fast, at Hannah har brug for et specialiseret skoletilbud, får hun det ikke. (Foto: Simon Mouridsen / TV 2)

På trods af, at både psykolog og psykiater slår fast, at Hannah har brug for et specialiseret skoletilbud, får hun det ikke. (Foto: Simon Mouridsen / TV 2)

TV 2-dokumentar i to dele: ’Vores liv med autisme’

TV 2 sætter fokus på børn med autisme og deres forældre, der kæmper for at få den hjælp, som deres børn har brug for. Det er i den todelte dokumentarfilm ’Vores liv med autisme’, der kan ses på TV 2 PLAY og TV 2 - begge afsnit på TV 2 PLAY tirsdag 12. april. På TV 2 kan første del ses 12. april og anden del 19. april.

Gennem de sidste ti år er det blevet mere og mere vanskeligt at være barn med autisme i Danmark. Især nedskæringer og inklusion har gjort hverdagen svær for mange børn og deres familier. I dag magter 45 procent af alle børn med autisme i perioder slet ikke at gå i skole. Og hele 63 procent af de danske kommuner peger på, at de oplever store udfordringer i arbejdet med børn og unge med autisme og ADHD.

I TV 2s dokumentarfilm i to dele ’Vores liv med autisme’ møder vi fire børn med autismediagnoser, Nino, Mathilde, Hannah og Jonathan, og deres familiers daglige kampe for at få et værdigt liv. Filmen har fulgt familierne i næsten to år og kommer helt tæt på dem i deres dagligdag, hvor de kæmper – med sig selv, men også med deres omgivelser – i et desperat forsøg på at få den nødvendige hjælp, det kræver at leve et liv med autisme.

- Børn med autisme og deres familier har brug for forståelse og hjælp fra deres omgivelser og ikke mindst hjælp fra det offentlige. Vi vil gerne sætte fokus på den enorme udfordring, som nogle familier til børn med autisme oplever gennem de tidskrævende og ødelæggende kampe, som både børnene og forældrene kæmper med deres kommune for at få et værdigt liv, siger TV 2-redaktør Liv Michelsen og fortsætter:

- Hannah, Jonathan, Nino og Mathilde, som vi møder i ’Vores liv med autisme’, bliver allerede tidligt i livet ”tabt i systemet” og trives dårligt. Forældrene føler, at hjælpen fra kommunerne trækker ud, og at kommunerne mest af alt prøver at finde de billigste løsninger til børnene og dermed ikke løsninger, som er bedst for børnene. Så hvordan sikrer man, at vores samfund er gearet til det stigende antal børn med autismediagnoser og deres familier? Det er den debat, vi håber, vi kan sætte i gang med denne film, siger Liv Michelsen.

Nino har næsten intet sprog og har svært ved at passe ind i de rammer, som det etablerede system sætter. (Foto: Mikkel Ulriksen / TV 2)

Nino har næsten intet sprog og har svært ved at passe ind i de rammer, som det etablerede system sætter. (Foto: Mikkel Ulriksen / TV 2)

Statsrevisorerne med kritik af forvaltningen af handicapområdet
I en netop offentliggjort undersøgelse af forvaltningen af handicapområdet har Statsrevisorerne udtalt kritik af statens tilsyn med forvaltningen af handicapområdet. I rapporten står der blandt andet:

"Statsrevisorerne finder, at Social- og Ældreministeriet har ført et utilfredsstillende tilsyn med kommunernes forvaltning af servicelovens bestemmelser på handicapområdet. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at kommunernes forvaltning af tilbud og ydelser på handicapområdet i mange tilfælde ikke overholder serviceloven". Se undersøgelsen her.

’Vores liv med autisme’, der er støttet af Public Service Puljen, har premiere på TV 2 PLAY og TV 2 tirsdag 12. april 2022.

Jonathan er udadreagerende og destruktiv. Forældrene har flere gange bedt om hjælp, men selv efter at Jonathan har haft et selvmordsforsøg, får han ikke tilbudt hjælp. (Foto: Simon Mouridsen / TV 2)

Jonathan er udadreagerende og destruktiv. Forældrene har flere gange bedt om hjælp, men selv efter at Jonathan har haft et selvmordsforsøg, får han ikke tilbudt hjælp. (Foto: Simon Mouridsen / TV 2)

Fakta

Hvad er autisme?
Autisme er en udviklingsforstyrrelse. Personer med autisme har en anderledes måde at opleve verden på og kan have en nedsat evne til at sætte sig ind i andre menneskers tanker og følelser. Det gør sociale sammenhænge og kommunikation med andre mennesker meget svært.

Personer med autisme er som regel meget følsomme over for sanseindtryk som lugt, lys, lyd og lign.

Læs mere på Psykiatrifondens hjemmeside.


Børnene i ’Vores liv med autisme’
Nino har næsten intet sprog og har svært ved at passe ind i de rammer, som det etablerede system sætter. Nino blev selvdestruktiv, da han gik i skole, og han har således ikke gået i skole de sidste fire år og er derfor stort set alene med sin mor hele tiden.

Hannah har gået i en specialklasse på en almindelig folkeskole, men det blev for meget for hende, og på trods af at både psykolog og psykiater slår fast, at Hannah har brug for et specialiseret skoletilbud, får hun det ikke. Det resulterer i, at Hannah får det dårligere og dårligere og udvikler social angst.

Jonathan er udadreagerende og destruktiv. Forældrene har flere gange bedt om hjælp, men selv efter at Jonathan har haft et selvmordsforsøg, får han ikke tilbudt hjælp. Og da Arbejdstilsynet vurderer, at Jonathan er for farlig, meddeler kommunen, at Jonathan skal på et behandlingshjem, langt væk fra forældrene.

Mathilde har svært ved at passe ind i det almindelige skolesystem. Hun bor i Aarhus Kommune, og hendes mor kæmper for at få hende ind på en specialskole dér.

 

 

 

Billede {0} af {1}