Efter ’Danmark planter træer’: Landets største Folkeskov indviet på FNs 'International Mother Earth Day'

Fra fredagens indvielse af Danmarks største Folkeskov ved Horsens. 135.000 af skovens 185.000 træer kommer fra 'Danmark planter træer'-indsamlingen i efteråret 2019.

Fra fredagens indvielse af Danmarks største Folkeskov ved Horsens. 135.000 af skovens 185.000 træer kommer fra 'Danmark planter træer'-indsamlingen i efteråret 2019.

’Danmark planter træer’ indsamlede penge til plantning af over én million træer i 48 Folkeskove i Danmark og gav hjælp til bevarelse af truede skove i Danmark og Uganda. Fredag 22. april færdiggjordes plantningen af Danmarks største Folkeskov ved Horsens.

Opbakningen var stor, da TV 2 i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Growing Trees Network Foundation i efteråret 2019 samlede ind til plantning af træer i Danmark og til bevarelse af truede skove i Danmark og Uganda.

På trods af coronaudfordringer er der siden da løbende plantet og udvidet i danske Folkeskove med de over 1.081.000 træer, som indsamlingen sikrede. I alt 48 Folkeskove i Danmark har nu træer fra TV 2-indsamlingen.

Fredag 22. april på FNs International Mother Earth Day – blev nogle af de sidste træer fra ’Danmark planter træer’ sat i jorden. Det skete i Danmarks største Folkeskov, Rugballegård Skov ved Horsens, som består af i alt 185.000 træer, heraf 135.000 doneret ved ’Danmark planter træer’-indsamlingen.

Den nye Folkeskov bliver ikke alene landets største – den bliver også den mest artsrige med 52 forskellige og primært hjemmehørende arter af buske og træer. Med tiden vil vind og dyr sprede frø fra omgivelserne og bidrage til, at artsvariationen i den nye Folkeskov bliver endnu større.

'Danmark planter træer' vakte betydelig opsigt i udlandet. Her interviewes Lars Heiselberg Vang Jensen, formand for Growing Trees Network Foundation, af BBC News.

'Danmark planter træer' vakte betydelig opsigt i udlandet. Her interviewes Lars Heiselberg Vang Jensen, formand for Growing Trees Network Foundation, af BBC News.

TV 2 fortsætter fokus på ’Vores jord – vores ansvar’
’Danmark planter træer’ var Danmarks første klimaindsamling på tv, og TV 2s initiativ vakte også stor interesse i udlandet. I forbindelse med TV 2s klimaindsamling i efteråret 2019 sendte TV 2 flere aktualitets- og debatprogrammer om klima og miljø, og TV 2 introducerede samtidig sloganet ’Vores jord – vores ansvar’.

Siden har TV 2 også sat fokus på behovet for større biodiversitet i Danmark via blandt andet indsamlingsprogrammet ’Danmark redder jord’. Netop i disse uger har TV 2 – igen under overskriften ’Vores jord – vores ansvar – opsat høje bybænke i Danmarks tre største byer for at gøre opmærksom på konsekvenserne af klimaforandringer og højere vandstand i havene.

Samtidig får TV 2 30. april og i maj 2022 nye programmer på skærmen, der sætter fokus på klima og miljø – og på opfindelser, der forhåbentlig kan være med til at løse nogle af vores klimaudfordringer.

Puk Elgård og Mikkel Kryger var værter for ’Danmark planter træer’ i efteråret 2019. (Foto: Mikkel Tjellesen / TV 2)

Puk Elgård og Mikkel Kryger var værter for ’Danmark planter træer’ i efteråret 2019. (Foto: Mikkel Tjellesen / TV 2)

”Den globale klimakrise og biodiversitetskrise kalder på lokale handlinger”
Folkeskoven i Rugballegård Skov plantes på arealer, som er erhvervet i samarbejde mellem Horsens Kommune, forsyningsselskabet Samn Forsyning og Naturstyrelsen. Formålet er at beskytte drikkevandet og skabe et nyt, stort, bynært område, hvor naturen og friluftslivet kan udfolde sig.

- Det her er et fantastisk projekt, der både giver Horsens meget mere statsskov, gavner klimaet og beskytter vores drikkevand. Samtidig vil den nye bynære skov, når den vokser op, give mulighed for en masse spændende naturoplevelser og et rigt friluftsliv lige dér, hvor folk bor, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Lars Heiselberg Vang Jensen, der er formand for Growing Trees Network Foundation, siger:

- Den globale klimakrise og biodiversitetskrise kalder på lokale handlinger. En handlingsevne, som danske firmaer og privatpersoner viste i forbindelse med vores samarbejde med TV 2 og Danmarks Naturfredning om tv-indsamlingen ’Danmark Planter Træer’ i 2019. De gavmilde donationer er udtryk for omsorg for vores jord og ønsket om en bæredygtig fremtid.

Efter indvielsen af Rugballegård Folkeskov mangler der at blive færdigplantet få andre skove – i Ballerup og i Randers – med træer fra ’Danmark planter træer’-indsamlingen. Disse plantninger er planlagt til at foregå her i foråret 2022.

--------

Læs mere om Folkeskove

 

 

Billede {0} af {1}