Ny rammeaftale for rettighedsvederlag sætter TV 2s fiktionsproduktion under pres

'Badehotellet' er en af de fiktionsserier, som gennem de seneste år har gjort TV 2 til den største og mest sete leverandør af fiktionsserier til danskerne. (Foto: TV 2)

'Badehotellet' er en af de fiktionsserier, som gennem de seneste år har gjort TV 2 til den største og mest sete leverandør af fiktionsserier til danskerne. (Foto: TV 2)

En ny aftale om rettighedsvederlag kan betyde vederlagsstigninger for TV 2 til medvirkende i tv-serier på mellem 100 og 300 procent. ”Det kommer til at påvirke vores evne til at investere i danske fiktionsserier og vise dem på TV 2 PLAY”, siger fiktionschef Katrine Vogelsang.

Producentforeningen har indgået en rammeaftale for 2022 og 2023 med Create Danmark om rettighedsvederlag til skuespillere, dramatikere og instruktører for at have fiktionsserier liggende på streamingtjenester, herunder TV 2 PLAY.

TV 2 er ikke selv en del af aftalen, som TV 2 fik præsenteret i januar, og som omhandler produktioner greenlightet i 2022 og 2023.

- TV 2 hylder den danske model, og vi vil have fair og ordentlige arbejdsforhold på vores produktioner. Det har vi altid ønsket. TV 2 har også altid anerkendt, at skuespillere, dramatikere og instruktører skal have rettighedsbetaling oven i lønnen, når fiktionsserierne udnyttes på PLAY. Udover denne betaling kommer der også efterbetaling fra Copydan og en royalty ved salg til andre lande. Vi opererer ikke med frikøb af rettigheder, som vi ser hos nogle af vores internationale konkurrenter, siger Katrine Vogelsang.

Aftale kan medføre stigninger i vederlag på op til 600 procent
Efter at aftalen var indgået, har TV 2 forsøgt at få udredt aftalens betydning. TV 2 kan konstatere, at aftalen rummer fremtidige stigninger i vederlaget på mellem 100 og 300 procent, som er langt over det forventede. Og hvis TV 2 fremskriver niveauet til 2025, er der stigninger på mellem 200 og 600 procent.

- Vi anerkender indgåelsen af den nye rammeaftale, men vi er ærgerlige og forundrede over, at vi ikke er blevet hørt om de økonomiske konsekvenser under forhandlingerne mellem de to parter, fordi aftalen har meget stor betydning for os. Det er TV 2, som er udset til at betale regningen, siger Katrine Vogelsang.

TV 2s fiktionschef, Katrine Vogelsang. (Foto: Michael Langhoff / TV 2)

TV 2s fiktionschef, Katrine Vogelsang. (Foto: Michael Langhoff / TV 2)

Største fiktionsleverandør – med store ambitioner
TV 2 er gennem de seneste år blevet den absolut største leverandør af danske fiktionsserier til seere og brugere, som i dén grad har taget serier som ’Badehotellet’, ’Sygeplejeskolen’, Tinka-julekalendere, krimier i internationalklasse med ’DNA’ og ’Sommerdahl’ samt unikke værker som ’Lykke-Per’, ’Kriger’ og ’Efterforskningen’ til sig.

Særligt de store fiktionsproduktioner bliver ramt af den nye aftale. Eksempelvis vil en produktion, som tidligere kostede op imod én million kroner i vederlag, have en udgift på seks millioner kroner i 2025, når TV 2 PLAY – som estimeret i TV 2s koncernstrategi – når 1,3 million abonnementer. De seks millioner kroner er alene udgiften til rettighedsvederlag for PLAY til de medvirkende, og beløbet kommer således oven i den almindelige løn samt betaling til de medvirkende fra Copydan og royalty ved eventuelt salg til udlandet.

- Vi har som dansk public service-institution store ambitioner om at levere mere og højere kvalitet af dansk fiktion – altid under ordnede forhold. Vi ønsker at fortsætte arbejdet til glæde for både danskerne og fiktionsbranchen, og derfor har vi nøje undersøgt rammeaftalens konsekvenser. Men stigningsprocenter på mellem 100 og 600 procent tvinger os desværre til at stoppe op og analysere situationen. Indtil vi har det fulde overblik, har vi indført et foreløbigt udviklingsstop på serier, der er omfattet af aftalen. På den måde undgår vi at sætte udvikling af fiktionsserier i gang, som det viser sig, at vi ikke kan gennemføre, siger Katrine Vogelsang.

Utilsigtede og bekymrende konsekvenser
Den nyligt indgåede rammeaftale tager udgangspunkt i, at det alene skulle være danske fiktionsserier, som driver væksten i TV 2 PLAYs abonnementsbase. Det er ikke rigtigt. En del af væksten sker som følge af andre indholdsinvesteringer i eksempelvis sportsrettigheder og underholdning samt partnerskaber med f.eks. Paramount+.

Samtidigt bliver det dyrere at have indhold liggende, end der er abonnenter til at betale. Aftalen har også indbygget en fordeling af rettighedsbetalingen, så der skal falde en meget stor betaling de første år. Dertil kommer, at fordelingen i rammeaftalen er uigennemsigtig.

- Ifølge aftalen skal vederlagsbetalingen ske til en pulje med efterfølgende skjult uddeling til de forskellige rettighedshavere. Der er hermed lagt et slør over, hvordan fordelingen sker, og det er ude af trit med normale principper i et moderne samfund. Det er TV 2, som er opdragsgiver, og som betaler, og vi ønsker rimeligvis indsigt i, hvad vores penge skal gå til, siger Katrine Vogelsang.

- Vi mener, at der er nogle utilsigtede og bekymrende konsekvenser af aftalen. Vi ved, at Producentforeningen om få dage skal mødes med Create Danmark, og vi håber, at parterne vil sikre, at en ny aftale kan virke efter hensigten. Det er hverken i TV 2s eller fiktionsbranchens interesse at bremse op i udviklingen og produktionen af ny, dansk fiktion, siger Katrine Vogelsang.

---------------

Historik og fakta om Rammeaftalen

TV 2 og Producentforeningen forhandlede med skuespillerforbundet, dramatikerne og instruktørsammenslutningen (med Create som bisidder) for at få en ny PLAY-aftale. Forhandlingerne handlede om rettighedsbetaling ved visning af serier på TV 2 PLAY, men ikke om løn under produktioner. På området for løn- og arbejdsvilkår følger TV 2 altid overenskomstaftalerne i branchen og betaler efter de gældende tariffer – og oftere højere – ligesom TV 2 stiller krav om fair og ordentlige arbejdsforhold.

De omtalte vederlagsforhandlinger stoppede i maj 2021, hvor parterne aftalte, at Producentforeningen skulle fortsætte forhandlingerne med Create for at få en samlet aftale for alle streamingtjenester. TV 2 er ikke selv en part i aftalen, som TV 2 fik præsenteret i januar 2022, og som TV 2 ikke har været orienteret om indholdet af undervejs.

Rammeaftalen omhandler produktioner greenlightet i 2022 og 2023. Den nye aftale har en anderledes opbygning og er ikke 1:1-sammenlignelig med den gamle aftale.

 

 

Seneste nyt

Cathrine (1)
28. juni 2022

Ny kommunikationsdirektør til TV 2 – Cathrine Kier hentes til udvidet corporate afdeling

Ny kommunikationsdirektør til TV 2 – Cathrine Kier hentes til udvidet corporate afdeling
Kerrin Linde 001 (1)
24. juni 2022

TV 2 NEWS udpeger ny redaktionschef

TV 2 NEWS udpeger ny redaktionschef
Annedyrehauge Annestig (1)
23. juni 2022

Parter bag Media City Odense vil skabe ny medieby centralt i Odense

Parter bag Media City Odense vil skabe ny medieby centralt i Odense

Billede {0} af {1}