- Det er helt uacceptabelt, at TV 2-medarbejdere har haft sådanne oplevelser

TV 2s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen. (Foto: Miklos Szabo / TV 2)

TV 2s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen. (Foto: Miklos Szabo / TV 2)

19. december 2021;
Af: Michael Hansen, TV 2 Kommunikation

TV 2s direktør undskylder, efter at en række tidligere ansatte kvinder står frem i Information og fortæller om en seksualiseret / sexistisk kultur og uønsket seksuel opmærksomhed i TV 2s kommercielle afdeling over en årrække.

Dagbladet Information bringer mandag en artikel om en sexistisk kultur og uønsket seksuel opmærksomhed fra en ikke-navngiven og tidligere leder i TV 2s kommercielle afdeling gennem en årrække. Information har talt med 13 kvinder og bringer beretninger fra fem tidligere medarbejdere, der strækker sig over en periode på cirka ti år.

TV 2s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen, er blevet interviewet til artiklen, og hun er rystet over avisens oplysninger.

- Jeg er vred og ked af, at kvinderne har haft disse oplevelser, mens de arbejdede for TV 2. Det er helt uacceptabelt, og jeg vil gerne på TV 2s vegne give de berørte kvinder en klar undskyldning for det, de har været udsat for. Hvis de omtalte sager er som beskrevet, og hvis de alle var blevet afdækket i TV 2s advokatundersøgelse, ville det afgjort have haft ansættelsesretlige konsekvenser, siger Anne Engdal Stig Christensen og fortsætter:

- Kvindernes fortællinger er endnu en understregning af, at TV 2 har behov for en stor oprydning. Vi er i fuld gang med dette vigtige arbejde, så vi kommer i mål med en arbejdsplads med psykologisk tryghed og en tillidsfuld dialog.

 

Debatten er helt nødvendig

TV 2 igangsatte 22. september 2020 sin advokatundersøgelse, som var åben i fire uger. Der indkom indberetninger fra mænd og kvinder i nogenlunde samme antal.

- Det er beklageligt, at det samlede billede, som kvinderne taler ind i, hverken kom frem i den nyligt udsendte dokumentar eller i Norrbom Vindings advokatundersøgelse, hvor sagerne kunne være behandlet i et professionelt rum, siger Anne Engdal Stig Christensen og fortsætter:

- Advokatundersøgelsen har været afgørende og vigtig for os. Den debat, som er opstået, efter at flere har fået mod på at stå frem, kan også gøre en betydelig forskel i vores fortsatte kulturarbejde. Kvinderne står frem med ønske om at forbedre kulturen for nuværende og kommende medarbejdere, og det er stærkt. Debatten er med til at skærpe vores opmærksomhed og indsats for at gøre op med de usunde sider af TV 2s kultur. Vi fortsætter arbejdet med at skabe en arbejdsplads med psykologisk tryghed og en tillidsfuld dialog.

- Alle, som har givet deres informationer andre steder end advokatundersøgelsen, har fået samme besked: At de kunne få deres sag behandlet ved at indberette den til TV 2s advokatundersøgelse og dermed bringe sagen ind i et professionelt undersøgelsesforløb. Hvis de ikke ønskede det, kunne der naturligvis ikke blive en sag, siger Anne Engdal Stig Christensen.

 

Et kulturarbejde blev sat i gang i kommerciel afdeling

Sideløbende med advokatundersøgelsen igangsatte TV 2 sit omfattende kulturarbejde i hele koncernen. På TV 2s medarbejdermøde 22. oktober 2020 orienterede Anne Engdal Stig Christensen om, at der i forbindelse med advokatundersøgelsen også var indkommet henvendelser – om end få – fra andre afdelinger end Nyhederne, blandt andet fra kommerciel afdeling. Disse henvendelser er indgået i TV 2s kulturarbejde.

Et kulturarbejde i den kommercielle afdeling blev igangsat i februar 2021 med assistance fra en ekstern konsulent. Arbejdet har blandt andet handlet om inkluderende og tryghedsskabende adfærd på alle niveauer og i alle sammenhænge samt respekt for forskelligheder og ikke mindst respekt for hinandens roller og kompetencer. Helt konkret er der udarbejdet et nyt Code of Conduct – et sæt retningslinjer, der handler om ordentlighed og troværdighed som et grund-DNA i afdelingen – samt syv forretningsmæssige dyder, der arbejdes efter i afdelingen.

- Den leder, som omtales i Information, er ikke længere ansat på TV 2. Den nuværende ledelse af kommerciel afdeling arbejder målrettet på en sund kultur med psykologisk tryghed, siger Anne Engdal Stig Christensen.

Alle chefer i den kommercielle afdeling – og på resten af TV 2 – har i de seneste måneder deltaget i obligatoriske kurser om forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger, og i 2022 skal alle TV 2-medarbejdere på et lignende kursus.

 

Billede {0} af {1}