Fra dokumentarserien 'Opråb fra sygehuset', som kan ses på TV 2 PLAY og TV 2 fra torsdag 21. oktober.  (Fotos: Koncern / TV 2)

Fra dokumentarserien 'Opråb fra sygehuset', som kan ses på TV 2 PLAY og TV 2 fra torsdag 21. oktober. (Fotos: Koncern / TV 2)

TV 2-dokumentar: ’Opråb fra sygehuset’

19-10-2021
Af: TV 2 Kommunikation

I en ny dokumentarserie fortæller læger og sygeplejersker, at travlhed og personalemangel betyder, at der sker fejl, der forværrer patienters tilstand og i værste fald koster patienter livet. ’Opråb fra sygehuset’ sendes torsdag 21. oktober og torsdag 28. oktober på TV 2 - og begge afsnit kan ses på TV 2 PLAY fra torsdag 21. oktober.

Travlhed og mangel på personale har i længere tid været så stort et problem på flere af landets sygehuse, at der bliver begået fejl, som går ud over patienterne – og i værste tilfælde koster menneskeliv.

TV 2 Dokumentar har talt med 45 læger og sygeplejersker, der alle har oplevet travlhed og personalemangel, som fører til fejl og går ud over sikkerheden for patienterne. I TV 2-dokumentarserien ’Opråb fra sygehuset’ træder flere frem og fortæller om deres personlige oplevelser fra de seneste år.

- Vi har alle sammen lavet fejl, som har gjort, at patienter er kommet galt af sted, og vi har det frygteligt med det, siger læge Thomas Emil Christensen fra Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Forkert medicin, livsfarlig ventetid og glemt behandling er blandt de oplevelser, lægerne og sygeplejerskerne beretter om. De fortæller om en hverdag, der er så presset, at mange patienter ikke får den helt grundlæggende sygepleje – som hjælp til at komme ud af sengen, bleskift eller toiletbesøg.

Flere har oplevet at have patienter, der – efter lægerne og sygeplejerskernes vurdering – er døde på grund af travlhed og personalemangel.

Læge Thomas Emil Christensen i samtale med en patient på hjerteafdelingen på Sjællands Universitetshospital Roskilde.

Læge Thomas Emil Christensen i samtale med en patient på hjerteafdelingen på Sjællands Universitetshospital Roskilde.

TV 2 igangsætter undersøgelse
I Danmark findes der ingen undersøgelser, der viser sammenhængen mellem travlhed og antallet af fejl. TV 2 sætter derfor en undersøgelse i gang i samarbejde med Overlægeforeningen, Foreningen Yngre Læger og Dansk Sygeplejeråd.

”Presset på sengeafdelingerne er generelt således, at det i perioder er utrygt at have patienter her,” skriver en overlæge i forbindelse med undersøgelsen. En anden skriver: ”Det er svært. Vi risikerer fyring, hvis vi står frem. Ledelsen er blevet meget aggressiv og ikke personalevenlig.”

Selv om det er lovpligtigt at indberette fejl – såkaldte utilsigtede hændelser – i Danmark, har mange læger og sygeplejersker oplevet, at fejl ikke bliver indberettet. Eller at deres ledelse ikke vil acceptere, at travlhed og personalemangel bruges som begrundelse for fejl eller utilsigtede hændelser.

Der sker mange flere fejl end dem, der indberettes
Sidste år blev der indberettet over 47.000 utilsigtede hændelser på danske sygehuse. Dansk Selskab for Patientsikkerhed estimerer, at der sker 20 gange flere fejl, end der bliver indberettet.

- Det bliver livsfarligt for patienter i sygehusvæsenet, hvis opgavemængden bliver større end det personale, der er til rådighed for at løse opgaven, siger Mogens Hüttel, der er tidligere overlæge på en intensiv afdeling og formand for Overlægerådet ved Odense Universitetshospital.

Læger og sygeplejersker efterlyser en hårdere prioritering af opgaverne, hvis den grundlæggende sygepleje skal sikres, og antallet af fejl skal falde. Sygehusvæsenet har fået tilført flere penge, men det er ikke nok til at afhjælpe den pressede hverdag, understreger de.

’Opråb fra sygehuset’, der sendes torsdag 21. oktober og torsdag 28. oktober på TV 2, er produceret af Koncern TV og Film med støtte fra Public Service Puljen under Det Danske Filminstitut. Begge afsnit af dokumentarserien kan ses på TV 2 PLAY fra torsdag 21. oktober.

 

Seneste nyt

Alle Vores Boern Grafik Still 1 (002)
01. december 2022

TV 2 og Røde Kors indsamler julehjælp til sårbare børnefamilier

TV 2 og Røde Kors indsamler julehjælp til sårbare børnefamilier
Graf Til Artikel (1)
01. december 2022

TV 2 PLAY runder strategisk milepæl med 1 million abonnenter

TV 2 PLAY runder strategisk milepæl med 1 million abonnenter
Året Der Gak 2022 6215
30. november 2022

Søs & Kirsten hyldet ved 'Året der gak 2022'

Søs & Kirsten hyldet ved 'Året der gak 2022'

Billede {0} af {1}