TV 2 sætter fokus på ensomhed

Mange børn og unge i Danmark føler sig ensomme, og problemerne med ensomhed er blevet forstærket under coronanedlukningen. I uge 23 vil ’Go’ morgen Danmark’ se på, hvordan vi kan hjælpe børn, unge og familier tilbage i fællesskabet.

TV 2s daglige magasinprogrammer ’Go’ morgen Danmark’ bringer i næste uge indslag og interviews om ensomhed blandt børn og unge. I samarbejde med Røde Kors vil programmet have fokus på, hvordan vi som samfund og enkeltpersoner kan hjælpe børn, unge og familier tilbage i fællesskabet.

- Ensomhed kan ramme os alle, men mennesker, der i forvejen lever i en sårbar eller udsat situation, er i særlig risiko for at føle sig ensomme. Sammen med Røde Kors giver vi de mange ’Go’ morgen Danmark’-seere et vigtigt og ærligt indblik i, hvad ensomhed gør ved os mennesker. Vi viser også, hvordan vi alle gennem konkrete handlinger kan være med til at støtte børn og unge i deres hverdag, skoleliv og fritidsliv og hjælpe dem med at deltage i de sociale begivenheder og fællesskaber, som andre tager for givet, siger TV 2-redaktør på ’Go’ morgen Danmark’, Henriette Ladegaard-Pedersen, og fortsætter:

- Med samarbejdet ’Alle vores børn’ møder TV 2 sit ansvar som Danmarks mest sete public service-kanal. Vi sætter fokus på det, som er vigtigt for danskerne. Vi giver mulighed for at tale højt om ensomhed, om ensomme danskeres udfordringer og om deres drømme for fremtiden.

TV 2-redaktør Henriette Ladegaard-Pedersen. (Foto: Michael Langhoff / TV 2)

TV 2-redaktør Henriette Ladegaard-Pedersen. (Foto: Michael Langhoff / TV 2)

Svært at tale om ensomhed
For børn og unge gælder det, at de er i større risiko for at føle sig ensomme, hvis deres forældre er arbejdsløse, lever med afsavn eller befinder sig i socialt udsatte positioner. Det samme gælder for børn i familier med skilsmisse, dødsfald eller alvorlig sygdom.

Selvom ensomhed er noget, mange danskere møder på et tidspunkt i livet, oplever flere alligevel, at det er svært at tale om ensomhed.

En Voxmeter-undersøgelse foretaget for Røde Kors i februar 2021 viser, at hver tredje synes, det er svært at spørge mennesker, de kender, om de føler sig ensomme. Samtidig siger næsten hver anden dansker, der føler sig ensom, at andre har svært ved at tale med dem om deres ensomhed.

- Der er brug for at have fokus på børn og unge, der føler sig ensomme, og hjælpe dem og deres familier ind i fællesskaberne. Der er behov for, at vi tør tale om ensomhed og aftabuisere den, og heldigvis kan en fremstrakt hånd og en social indsats være med til at give børn og unge positive oplevelser, der får dem til at føle sig som en del af fællesskabet. Vi kan alle gøre en forskel for børn og unge, der føler sig ensomme, siger lederen af Røde Kors’ familiearbejde, Ziga Friberg.

Ziga Friberg er leder af Røde Kors’ familiearbejde. (Foto: Nikolaj Kristian Carlsen)

Ziga Friberg er leder af Røde Kors’ familiearbejde. (Foto: Nikolaj Kristian Carlsen)

--------------

’Go’ morgen Danmark’ – førstegangsudsendelser og efterfølgende genudsendelse – sendes i næste uge mandag-fredag klokken 6.30-12.00 og i weekenden klokken 8.00-12.00 (søndag 13. juni dog med særligt fokus på markeringen af 100-året for Sønderjyllands genforening med resten af Danmark i 1920).

Billede {0} af {1}