Resultat for 1. kvartal 2021

Øget tv-sening i coronatiden har sikret stigende omsætning hos TV 2 i begyndelsen af 2021, hvor TV 2-familien også øgede sin seerandel. Den traditionelle tv-distributionsomsætning faldt i 1. kvartal i år på grund af forbrugernes fravalg af tv-pakker.

I 1. kvartal 2021 fik TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 124 mio. kr. mod 32 mio. kr. i samme periode i 2020. Fremgangen skyldes især en betydelig vækst i reklameomsætningen. TV 2s reklamesalg er positivt påvirket af høj tv-sening under de seneste måneders coronanedlukning, hvor danskerne har brugt syv procent mere tid på TV 2s kanaler, og hvor TV 2-familien har vundet seerandel.

Reklameomsætningen er vokset med knap 15 procent, mens abonnementsomsætningen er steget med knap fem procent. Stigningen i abonnementsomsætningen kan tilskrives TV 2 PLAY, mens den traditionelle tv-distributionsomsætning er faldende som følge af forbrugernes fravalg af tv-pakker i årets første måneder.

Omkostningerne er faldet med 17 mio. kr. svarende til 2,4 procent.

På de finansielle markeder har der været en markant forskel på 1. kvartal 2020 og 1. kvartal 2021. I marts 2020 betød kraftige kursfald på finansmarkederne, at TV 2 havde et stort negativt afkast på kapitalplaceringer i 1. kvartal 2020. I samme periode af 2021 har TV 2 opnået et mindre, men positivt afkast.

Resultatet før skat i 1. kvartal 2021 er 123 mio. kr. mod -26 mio. kr. i 1. kvartal sidste år. Den store forskel har som nævnt to primære forklaringer: Et forbedret resultat før finansielle poster samt positivt afkast på kapitalplaceringer.

TV 2 fastholder forventningerne til et 2021-resultat før finansielle poster (EBIT) på 250-300 mio. kr.

Læs hele kvartalsrapporten her.

Billede {0} af {1}