Større fleksibilitet vil styrke TV 2 og dansk indhold

TV 2s administrerende direktør, Merete Eldrup. (Foto: Miklos Szabo / TV 2)

TV 2s administrerende direktør, Merete Eldrup. (Foto: Miklos Szabo / TV 2)

TV 2 offentliggør i dag sine mediepolitiske ønsker frem mod forhandlingerne om et nyt medieforlig. TV 2 ønsker rammer, der medvirker til, at danskerne fortsat har adgang til et alsidigt udbud af dansk medieindhold af høj kvalitet.

Når TV 2 i dag offentliggør sine ønsker til den kommende medieaftale for de kommende år, handler det om at sikre de bedste rammer for dansk indhold i en tid med stærk international konkurrence og digital dominans.

- Det er vigtigt, at TV 2 også i fremtiden kan bidrage til, at danskerne er velforsynede med dansk public service-indhold af høj kvalitet – f.eks. saglig, upartisk og alsidig nyhedsdækning fra ind- og udland samt dokumentarer og fiktionsserier. Derfor er det helt centralt, at man fra politisk hold sikrer fornuftige vilkår, og det gøres bedst ved at sikre os manøvredygtighed i form af rammestyring frem for detailregulering, siger TV 2s administrerende direktør, Merete Eldrup, og fortsætter:

- I en tid, hvor forandringerne på mediemarkedet sker konstant og hurtigt, er løsningen ikke detaljeret regulering af TV 2s aktiviteter, men rammestyring, der tillader os at agere fleksibelt på ændringerne i markedsvilkårene.

De mediepolitiske ønsker
Danske medier befinder sig i en brydningstid, og et kommende medieforlig kan få afgørende betydning for udbuddet af dansk medieindhold på print, tv og nettet også langt ud over den kommende forligsperiode. I denne situation ønsker TV 2 at fokusere på public service, på dansk kvalitetsindhold og på en mangfoldig nyhedsdækning.

- TV 2s nyheder skal have et nært blik på Danmark og et dansk blik på verden og bidrage til, at der fortsat er mere end én kilde til troværdig nyheds- og aktualitetsdækning på tv.  Det styrkede samarbejde med de uafhængige TV 2-Regioner er afgørende for vores nyhedsdækning. Regionerne er en af TV 2s grundpiller og er med til at bringe det samlede TV 2 tæt på danskerne på tværs af landet. I et lokalt perspektiv er TV 2-Regionerne vigtige for et alsidigt nyhedsbillede med forankring tæt på folks hverdag, siger Merete Eldrup.

TV 2 har opstillet sine mediepolitiske ønsker i seks punkter – som du kan læse uddybende om i denne bladrefil eller i denne downloadbare pdf-fil.

Rammestyring frem for detailstyring
Økonomiske og indholdsmæssige krav samtænkes
Indholdsmæssige krav fokuseres på:
        - Dansk indhold
        - Nyheds- og aktualitetsdækning
        - Samarbejde med TV 2-Regionerne
TV 2s filmstøtteforpligtelse (kulturstøtte) afskaffes
Hovedsæde i Odense uden detailregulering
Lige konkurrencevilkår på reklamemarkedet

I TV 2s mediepolitiske ønsker lægges der stor vægt på fortsat troværdig nyheds- og aktualitetsdækning på TV 2. (Foto: Per Arnesen / TV 2)

Hvem skal eje TV 2?
Mediedebatten om TV 2s fremtid handler ofte om privatisering og mulige fremtidige ejere.

- TV 2 har - som hidtil – ingen holdning til, om det fremtidige ejerskab ved et eventuelt salg bør være offentligt eller privat. Men vi mener, at TV 2s dobbelte formål – økonomi og public service – bedst understøttes af en langsigtet ejer med et publicistisk udgangspunkt, siger Merete Eldrup.

TV 2 foreslår desuden lige vilkår på reklamemarkedet, så den nuværende danske reklamelovgivning bringes på linje med de fælles europæiske regler, som andre kommercielle medier arbejder under. 

Stor efterspørgsel efter dansk indhold
TV 2 har ikke modtaget licens siden 2004. Samtidig har TV 2 formået at håndtere udfordringerne i mediemarkedet og har skabt fornuftige økonomiske resultater baseret på indtægter fra reklame og abonnementer.

- Mens TV 2s traditionelle tv-abonnementsforretning svækkes, og streamingudviklingen tager yderligere fart, er TV 2 langt i arbejdet med at transformere sig fra primært tv-station til digital medievirksomhed. TV 2 PLAY har et godt stykke over 300.000 abonnenter og er blandt de største streamingtjenester herhjemme, TV 2 lykkes med at skabe synergi på tværs af vores platforme med indhold af høj kvalitet, der lever såvel på tv som digitalt, og tv2.dk samt vores apps når tilsammen over en million danskere dagligt, siger Merete Eldrup og fortsætter:

- TV 2 skal derfor både opretholde de traditionelle tv-tilbud og videreudvikle sin streamingforretning, og den gode nyhed er, at danskerne efterspørger dansk indhold. På hovedkanalen var andelen i fjor knap 73 procent, og på streamingtjenesten TV 2 PLAY er dansk indhold også trækplastret. Vi håber, at et nyt medieforlig kan skabe rammerne for, at danskerne fortsat bliver velforsynede med alsidigt dansk public service-indhold af høj kvalitet.

Seneste nyt

27. oktober 2020

Præsidentvalg dækkes uafbrudt i et døgn på TV 2 og TV 2 NEWS

Link til Præsidentvalg dækkes uafbrudt i et døgn på TV 2 og TV 2 NEWS
27. oktober 2020

’Grethes jul’ - ny eventyrlig julefortælling i fire afsnit på TV 2 og TV 2 PLAY

Link til ’Grethes jul’ - ny eventyrlig julefortælling i fire afsnit på TV 2 og TV 2 PLAY
24. oktober 2020

139 millioner til Knæk Cancer

Link til 139 millioner til Knæk Cancer

Billede {0} af {1}