TV 2 uenig i krav på 3,4 mia. kr.

Viasat forhøjer erstatningskrav i to gamle sager.

TV 2s administrerende direktør, Merete Eldrup. (Foto: Ricky Molloy / TV 2)


TV 2 har via Østre Landsret modtaget Viasats påstande om et samlet erstatningskrav på 3.389 mio. kr. – påstande, som TV 2 erklærer sig uenig i.

- Det overrasker os ikke, at Viasat nu føjer et nyt kapitel til erstatningssagen mod TV 2, men vi er naturligvis ikke enige og må forvente, at sagen trækker ud, siger TV 2s adm. direktør, Merete Eldrup. 

Viasat indgav 30. december 2011 et såkaldt supplerende processkrift til Østre Landsret i to sager, som i flere år har været en del af TV 2s juridiske tovtrækkerier: Sagen om overtrædelse af konkurrencelovgivningen i perioden 2000-2010 i forbindelse med årsrabatter i TV 2s ”Priser og betingelser” og statsstøttesagen om kompensation for public service-ydelserne i perioden 1995-2004.

Viasat har nu øget erstatningskravene betragteligt, så der samlet er tale om krav på næsten 3,4 mia. kr.:

1. Viasat påstår, at TV 2 skal betale 1.636 mio.kr. til Viasat plus procesrenter i sagen om konkurrencelovgivningen.

2. Viasat påstår, at TV 2 skal betale 1.753 mio.kr. til staten i ”ulovlighedsrenter” i sagen om uanmeldt statsstøtte.

Merete Eldrup siger:  

- På TV 2 er vi efterhånden vant til, at Viasat tyr til retssager i deres konkurrence mod os. Vi ønsker en reel konkurrence på gode programmer og ikke på juridiske spidsfindigheder, men vi har levet med retssager i 15 år, og det er efterhånden fristende at kalde Viasats taktik for et absurd teater, hvor vi nærmest kun kan trække på skuldrene, mens advokaterne nu går ind til næste akt.

Den juridiske baggrund
Første kapitel i sagen om overtrædelse af konkurrencelovgivningen skal findes 15 år tilbage i tiden, og siden da har TV 2s såkaldte årsrabat været genstand for modsatrettede afgørelser af forskellige instanser. Dette kulminerede i afgørelse fra Højesteret 18. marts 2011, hvor årsrabatten blev underkendt med dommerstemmerne 3-2. Lignende volumenrabatter anvendes af det øvrige annonce- og mediemarked, men TV 2 er efter Højesteretsafgørelsen ophørt med at tilbyde årsrabat.

Viasats påståede tab som følge af TV 2s årsrabat er forhøjet fra 350 mio. kr. siden deres senest opgjorte krav 15. december 2010 til nu 1.635 mio. kr. og bygger på teoretiske opgørelser af kompensationer til annoncører, af mistede annoncører samt af lavere annoncepriser, lavere seerandele og lavere kanalabonnementspriser. TV 2 bestrider, at der foreligger fornødent ansvarsgrundlag og årsagssammenhæng, og finder, at Viasats argumentation og tabsopgørelser er spekulative og udokumenterede. TV 2 vil redegøre herfor over for Østre Landsret.

I sagen om uanmeldt statsstøtte godkendte EU-Kommissionen 20. april 2011 den kompensation for public service-forpligtelserne, som TV 2 modtog i årene 1995-2002 i form af især licens. Selv om TV 2 fik medhold i, at TV 2 ikke blev overkompenseret for de public service-ydelser, som TV 2 har leveret, har TV 2 30. december 2011 indgivet en stævning mod dele af Kommissionens afgørelse. Det skyldes, at Kommissionen har anset kompensationen – især licensen – som anmeldelsespligtig statsstøtte frem for blot en godtgørelse for de leverede public service-ydelser. Kommissionen har derudover i sin opgørelse af anmeldelsespligtig statsstøtte medregnet TV 2s reklameomsætning i 1995 og 1996 samt de væsentlige beløb, som TV 2 skulle betale til TV 2-regionerne i 1997-2002.

Viasat gør nu gældende, at TV 2 skal betale såkaldte ”ulovlighedsrenter” til den danske stat som følge af, at støtten er udbetalt til TV 2, inden Kommissionens godkendelse forelå. TV 2 finder, at Viasats krav savner grundlag og kun vil give Viasat en ubegrundet konkurrencefordel. TV 2 er uenig i, at man har fået anmeldelsespligtig statsstøtte, og at den kan opgøres, som Kommissionen har lagt til grund i sin afgørelse. TV 2 er også uenig i, at der nu kan blive tale om betaling af ”ulovlighedsrenter”. TV 2s finansieringsordning har været kendt i mange år. TV 2 har ikke fået nogen konkurrencefordel, men er kun blevet kompenseret for sine udgifter for leverede public service-ydelser. Spørgsmålet om ”ulovlighedsrenter” må afvente Retten i Luxembourgs afgørelse i den af TV 2 anlagte sag. TV 2 vil redegøre herfor over for Østre Landsret.

 

 

Læs flere nyheder

Seneste nyt

30. juli 2020

Bent Fabricius-Bjerre – et liv omkring et flygel

Link til Bent Fabricius-Bjerre – et liv omkring et flygel
29. juli 2020

'Bent Fabricius-Bjerre - Det sidste ord' på TV 2

Link til 'Bent Fabricius-Bjerre - Det sidste ord' på TV 2
28. juli 2020

TV 2 viser den samlede dokumentar 'Plejehjemmene bag facaden'

Link til TV 2 viser den samlede dokumentar 'Plejehjemmene bag facaden'

Billede {0} af {1}