TV 2 forventer lille underskud i 2009

Skævvridningen i TV 2s økonomi blev forværret sidste år.

Bestyrelsesformand Lars Liebst.

TV 2s foreløbige resultat for 2009 viser et mindre underskud før skat på 15-20 mio. kr. Resultatet er primært sammensat af et underskud før skat på hovedkanalen på ca. 350 mio. kr. og et overskud før skat på nichekanalerne mv. på ca. 330 mio. kr., og skævvridningen i TV 2s økonomi er således forværret.

De væsentligste forretningsmæssige og økonomiske forhold i 2009 er:

• TV-reklameomsætningen på ca. 1.220 mio. kr. er faldet med ca. 21 procent i forhold til 2008 svarende til ca. 330 mio. kr. TV-abonnementsomsætningen på ca. 615 mio. kr. i 2009 er steget med 33 procent eller ca. 153 mio. kr. i forhold til 2008, hvilket primært skyldes en større penetration og højere priser for TV 2s nichekanaler.

• Den kommercielle seerandel for TV 2-koncernen er faldet fra 59,9 procent i 2008 til 57,9 procent i 2009. Hovedkanalen er udsat for et langvarigt, strukturelt fald – bl.a. på grund af den øgede konkurrence på tv-markedet – og realiserede en nedgang i den kommercielle seerandel fra 49,1 procent i 2008 til 45,6 procent i 2009. Omvendt har nichekanalerne været succesfulde og øget deres kommercielle seerandel fra 10,8 procent i 2008 til 12,2 procent i 2009.

• Som følge af sharefaldet og en intensiveret konkurrence i forbindelse med det analoge sluk er programfladen søgt styrket i 2. halvår 2009 ved flytning af fiktionsprogrammer fra 1. til 2. halvår. Det har endvidere været nødvendigt at nedskrive programlageret af danske spillefilm, som indgår i filmstøtteordningen yderligere til markedsværdi med 33 mio. kr. vedrørende tidligere regnskabsår.

- Et underskud er naturligvis ikke tilfredsstillende, men i en tid med økonomisk afmatning, hård konkurrence på tv- og annoncemarkedet og snævre politiske rammer for TV 2 er resultatet acceptabelt. Vi er glade for fremgangen for nichekanalerne, men den stigende skævvridning mellem overskuddet på disse og underskuddet på hovedkanalen er uholdbar, siger TV 2s bestyrelsesformand, Lars Liebst.

Administrerende direktør Merete Eldrup.

- Situationen og markedet taget i betragtning er vi faktisk tilfredse med udsigten til et resultat så tæt på nul. TV 2s hovedkanal oplever som hovedkanaler i mange andre lande desværre en faldende kommerciel seerandel. Denne strukturelle tendens blev i det forgangne år understreget af de mange nye tv-kanaler, vores konkurrenter har haft mulighed for at starte, og en øget konkurrence frem mod det analoge sluk i efteråret. Omvendt har TV 2 i 2009 haft nye, markante programmer inden for bl.a. comedy, fiktion og fakta plus god seertilslutning til mange velkendte programserier og stor succes med alle nichekanalerne, siger TV 2s administrerende direktør, Merete Eldrup.

Det endelige resultat for 2009 offentliggøres i forbindelse med bestyrelsesmødet 24. marts 2010. Ovenstående tal er foreløbige og ikke reviderede. Der kan forekomme afvigelser hertil.

 

 

Læs flere nyheder

Seneste nyt

Anna (Molly Egelind).
03. juli 2020

TV 2-sommeren står (også) i fiktionens tegn

Link til TV 2-sommeren står (også) i fiktionens tegn
Dan Sommerdahl (Peter Mygind) og Flemming Torp (André Babikian).
03. juli 2020

'Sommerdahl' er tilbage i Helsingør

Link til 'Sommerdahl' er tilbage i Helsingør
03. juli 2020

YouSee-kunder kan nu vælge TV 2 PLAY i Bland Selv

Link til YouSee-kunder kan nu vælge TV 2 PLAY i Bland Selv

Billede {0} af {1}