TV 2 går i sort for de fleste natten til søndag

Allerede klokken 04.00 søndag morgen er det dog muligt at få TV 2 på skærmen igen, hvis man er klar til det nye, digitale tv-signal.

Når det analoge tv-signal slukkes for altid lige efter midnat mellem 31. oktober og 1. november, sker der samtidig en midlertidig afbrydelse af de digitale tv-signaler, mens antennerne justeres og færdiggøres.

Og det betyder manglen-de TV 2-signal for langt de fleste danskere i fire timer lørdag nat.

Men allerede klokken 04.00 søndag morgen er TV 2-signalet efter planen på skærmen de fleste steder for alle, der er i stand til at modtage det nye, digitale tv-signal.

På det tidspunkt sættes hovedsenderne nemlig i gang efter nattens arbejde, og herefter vil der løbende blive åbnet for de 27 hjælpesendere, der er fordelt ud over landet. Klokken 12.00 søndag middag forventes hjælpesenderne at være i drift.

- Når det nye, digitale tv-signal igen er i luften, skal alle, der har sort skærm, foretage en ny kanalsøgning på deres tv eller på deres digitale modtager-boks. Ellers vil man ikke kunne se fjernsyn, siger TV 2s tekniske chef, Lars Esben Hansen.

Hvis man ikke har fået alle husstandens tv-apparater og optagere gjort klar til det digitale tv-signal, holder de fleste elektronikbutikker og radio-tv-forretninger søndagsåbent 1. november.

Et billede af, hvordan menuen på et tv-apparat KAN se ud, når man skal vælge undertekster.

Klar til digitalt tv –
og alligevel problemer?
Husstande, der er klar til de digitale signaler, og som har gennemført en ny kanalsøgning, kan risikere problemer med kvaliteten af signalet, fordi der er installeret filtre eller for-stærkere i deres antenne-installation. Disse filtre og forstærkere skal som hovedregel afmonteres ved modtagelse af de digitale signaler.

Nogle husstande kan få det problem, at tagantennen ikke kan modtage den nye frekvens og derfor skal udskiftes med en ny antenne.

Andre husstande kan opleve problemer med at hente tekster – tekstningen af udenlandske programmer eller ttv-tekstningen af danske programmer. I disse tilfælde skal der ændres på indstillingerne på tv-apparatet eller på den digitale modtagerboks, eller man skal kontakte den distributør (antenneforening, kabel-tv-selskab o.l.), som leverer TV 2-signalet til husstanden.

På TV 2 er der i det digitale signal mulighed for at foretage fire forskellige valg:
Undertekster deaktiveret: Ingen undertekster
Undertekster dansk: Tekstning af udenlandsk tale
Undertekster dansk (for hørehæmmede): Tekstning af både dansk og udenlandsk tale
Undertekster dansk (TTX for hørehæmmede): Live-tekstning  af f.eks. NYHEDERNE 19.00 på hverdage.

En række af de mest almindelige spørgsmål kan man indtaste i fritekst på DIGI-TV’s spørgsmål og svar:
https://www.digi-tv.dk/Indhold_og_tilbud/faq.asp.

Man kan få flere oplysninger om det nye tv-signal på detnyetv-signal.dk eller hos borgeroplysningen på telefon 70 33 99 00.

-----------------------------------------


FAKTA:

DR og TV 2|DANMARK A/S har siden april 2006 sendt public service-kanalerne DR1, DR2, TV 2 og de regionale TV 2-virksomheder samt tegnsprogstolkning og DR Update som digitalt tv via DIGI-TV (www.digi-tv.dk).

Antenne-tv udgør 17-18 procent af alle 2,4 mio. danske husstande. Det estimeres, at knap en fjerdel af de danske antenne-tv-husstande allerede har skiftet til digitalt antenne-tv. De øvrige danske husstande – ca. 80 procent - modtager tv-signaler fra hhv. kabel- og satellit eller via fællesantenneanlæg og bredbånd.

Det er politisk besluttet, at Danmark slukker for det analoge tv-sendenet 31. oktober 2009, hvorefter public service tv-kanalerne samt nye kanaler fra DR og Folketinget samt nye lokale regionale tv-kanaler kun udsendes digitalt fra 1. november 2009. 

Læs mere om det analoge sluk og digitalt tv på www.omtv2.tv2.dk, på www.detnyetv-signal.dk og på www.dr.dk/digitalttv.

 

Læs flere nyheder

Seneste nyt

Anna (Molly Egelind).
03. juli 2020

TV 2-sommeren står (også) i fiktionens tegn

Link til TV 2-sommeren står (også) i fiktionens tegn
André Babikian som Flemming Torp, Laura Drasbæk som Marianne Sommerdahl og Peter Mygind som Dan Sommerdahl.
03. juli 2020

'Sommerdahl' er tilbage i Helsingør

Link til 'Sommerdahl' er tilbage i Helsingør
03. juli 2020

YouSee-kunder kan nu vælge TV 2 PLAY i Bland Selv

Link til YouSee-kunder kan nu vælge TV 2 PLAY i Bland Selv

Billede {0} af {1}