Offentlig fremvisning

Offentlig fremvisning af begivenheder sendt på TV 2

Hvis du ønsker at søge om tilladelse til at fremvise begivenheder sendt på TV 2 offentligt, kan du benytte nedenstående formular til at kontakte os.

Bemærk at der gælder følgende generelle betingelser for fremvisning på storskærm: 

  • Fremvisningen sker non-eksklusivt på storskærm
  • Fremvisningen sker direkte, dvs. samtidigt og uændret (TV 2s signal må således IKKE optages og sendes forskudt)
  • Transmissionen på storskærm må ikke sponsoreres eller i øvrigt anvendes kommercielt eller i markedsføringsøjemed
  • Der må ikke opkræves betaling for adgang til storskærmsvisningen, hverken som entrébetaling eller anden form for indirekte betaling, f.eks. at der stilles krav om køb af øl eller andet
  • Arrangøren afregner alle afgifter for fremførelse af evt. musik indeholdt i produktionen til KODA og Gramex
  • Arrangøren står selv for opstilling af storskærm og fremføring af udsendelsessignal, inkl. stationslogo og programlyd
  • TV 2s logo eller et evt. officielt logo for begivenheden må ikke anvendes i forbindelse med oplysninger om arrangementet. Arrangementet må på ingen måde fremstå som et samarbejde mellem arrangøren og TV 2 DANMARK A/S
  • TV 2 DANMARK A/S er uden ansvar for signalforstyrrelser, afbrydelser eller lignende
  • Tilladelsen udstedes betinget af TV 2 DANMARK A/S' godkendelse af det enkelte arrangement

Billede {0} af {1}