Offentlig fremvisning

Offentlig fremvisning af begivenheder sendt på TV 2

Hvis du ønsker at søge om tilladelse til at fremvise begivenheder sendt på TV 2 offentligt, kan du benytte nedenstående formular til at kontakte os.

 

EM i fodbold 2024

TV 2s retningslinjer for offentlig visning af EM i fodbold 2024 er følgende (ud over de generelle betingelser nedenfor):

 • Der må ikke ske nogen kommerciel udnyttelse
 • Der må ikke tages betaling for entre
 • Der må maksimalt være 200 deltagere
 • TV 2 ser velvilligt på arrangementer på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, foreninger
 • TV 2 ser velvilligt på arrangementer i idrætsfaciliteter, forsamlingshuse

 

Du har som pub, bar eller restaurant mulighed for at købe rettigheden til offentlig visning af eksempelvis fodboldkampe hos TV 2s samarbejdspartner Viaplay Group, så længe den offentlige visning er inden for virksomhedens almindelige forretningsgang, og der ikke er yderligere kommercielle aktiviteter i forbindelse med eventet (fx entre eller sponsoraktiviteter). Du kan kontakte Viaplay Group på telefon 77 30 55 40.

 

Bemærk at der gælder følgende generelle betingelser for fremvisning på storskærm:

 

 • Fremvisningen sker non-eksklusivt på storskærm

 • Fremvisningen sker direkte, dvs. samtidigt og uændret (TV 2s signal må således IKKE optages og sendes forskudt)

 • Transmissionen på storskærm må ikke sponsoreres eller i øvrigt anvendes kommercielt eller i markedsføringsøjemed

 • Der må ikke opkræves betaling for adgang til storskærmsvisningen, hverken som entrébetaling eller anden form for indirekte betaling, f.eks. at der stilles krav om køb af øl eller andet

 • Arrangøren afregner alle afgifter for fremførelse af evt. musik indeholdt i produktionen til KODA og Gramex

 • Arrangøren står selv for opstilling af storskærm og fremføring af udsendelsessignal, inkl. stationslogo og programlyd

 • TV 2s logo eller et evt. officielt logo for begivenheden må ikke anvendes i forbindelse med oplysninger om arrangementet. Arrangementet må på ingen måde fremstå som et samarbejde mellem arrangøren og TV 2 Danmark A/S

 • TV 2 Danmark A/S er uden ansvar for signalforstyrrelser, afbrydelser eller lignende

 • Tilladelsen udstedes betinget af TV 2 Danmark A/S' godkendelse af det enkelte arrangement

 

Billede {0} af {1}