Bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer

Mediekoncernen TV 2 Danmark A/S ledes af en bestyrelse på ni medlemmer. Seks medlemmer er udpeget af kulturministeren, og tre medlemmer (medarbejderrepræsentanterne) er udpeget af medarbejderne på TV 2.

Bestyrelsen er sammensat af personer, der tilsammen repræsenterer mediemæssig, juridisk, økonomisk og ledelsesmæssig indsigt, herunder også i forhold til kulturelle institutioner. Der henvises til oversigten i årsrapporten vedrørende bestyrelsesmedlemmernes alder, stilling, indtrædelsestidspunkt, ledelseserhverv samt særlige kompetencer i relation til TV 2.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og fastsætter de almindelige retningslinjer for mediekoncernen TV 2s landsdækkende virksomhed. Formandskabet er bestyrelsens primære kontaktled til direktionen. Bestyrelsen vurderer løbende de væsentligste opgaver i relation til den finansielle og ledelsesmæssige kontrol med selskabet. TV 2 anvender ikke bestyrelsesudvalg. Bestyrelsesformandskabet varetager i henhold til forretningsordenen en række af de forberedende opgaver, som normalt varetages af bestyrelsesudvalg.

Download portræt af bestyrelsesformand fra TV 2s billedgalleri her.

Bestyrelse

Formand

Gregers Wedell-Wedellsborg

Født 1972. Bestyrelsesformand siden april 2024. Cand. scient. pol. og Master in Public Administration fra Harvard University. Adm. direktør i Matas A/S.

Næstformand

Bo Foged

Født 1971. Bestyrelses-næstformand siden april 2021. Cand.merc.aud. Partner og CFO i Copenhagen Infrastructure Partners. Direktør i 100 procent personligt ejet selskab.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Hermann Haraldsson

Født 1966. Bestyrelsesmedlem siden april 2018. Cand.merc.
Stifter og administrerende direktør Boozt AB. Tidligere mediebureaudirektør.

Charlotte Bach Thomassen

Født 1976. Bestyrelsesmedlem siden april 2020. Cand.scient.pol. Landsformand for DGI. Tidl. generalsekretær i De Danske Spejderkorps.

Ane Hendriksen

Født 1961. Bestyrelsesmedlem siden april 2021. Cand.jur. Direktør i Velux Fonden.

Naja Nielsen

Født 1968. Bestyrelsesmedlem siden maj 2022. BA i journalistik. Digital direktør for BBC News.

Medarbejderrepræsentanter

Astrid Søndberg

Født 1972. Valgt af medarbejderne. Bestyrelsesmedlem siden april 2020.
Journalist, TV 2 Nyhederne.

John Jäger

Født 1971. Valgt af medarbejderne. Bestyrelsesmedlem siden april 2020. Chefredaktør, TV 2 Sporten.

Camilla Slyngborg

Født 1975. Valgt af medarbejderne. Bestyrelsesmedlem siden april 2024.
Journalist, TV 2 Nyhederne

Billede {0} af {1}