Bestyrelse

Formand Jimmy Maymann og næstformand Merete Lundbye Møller. (Foto: TV 2)

Formand Jimmy Maymann og næstformand Merete Lundbye Møller. (Foto: TV 2)

Bestyrelsesmedlemmer

Mediekoncernen TV 2 DANMARK A/S ledes af en bestyrelse på ni medlemmer. Seks medlemmer er udpeget af kulturministeren, og tre medlemmer (medarbejderrepræsentanterne) er udpeget af medarbejderne på TV 2.

Bestyrelsen er sammensat af personer, der tilsammen repræsenterer mediemæssig, juridisk, økonomisk og ledelsesmæssig indsigt, herunder også i forhold til kulturelle institutioner. Der henvises til oversigten i årsrapporten vedrørende bestyrelsesmedlemmernes alder, stilling, indtrædelsestidspunkt, ledelseserhverv samt særlige kompetencer i relation til TV 2.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og fastsætter de almindelige retningslinjer for mediekoncernen TV 2s landsdækkende virksomhed. Formandskabet er bestyrelsens primære kontaktled til direktionen. Bestyrelsen vurderer løbende de væsentligste opgaver i relation til den finansielle og ledelsesmæssige kontrol med selskabet. TV 2 anvender ikke bestyrelsesudvalg. Bestyrelsesformandskabet varetager i henhold til forretningsordenen en række af de forberedende opgaver, som normalt varetages af bestyrelsesudvalg.

Download portræt af bestyrelsesformand fra TV 2s billedgalleri her.

Bestyrelse

Formand

Jimmy Maymann

Født 1971. Bestyrelsesformand siden 25. april 2018. Cand.merc. Tidligere administrerende direktør for 'The Huffington Post'.

Næstformand

Merete Lundbye Møller

Født 1968.
Bestyrelsesnæstformand siden april 2012. Advokat og partner i Sunstone Capital A/S.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Henrik Ravn

Født 1963. Bestyrelsesmedlem siden 25. april 2018. Cand.merc. Konsulent og rådgiver, tidligere COO i ProSiebenSat1 og tidligere administrerende direktør i bl.a. SBS Discovery Nordic.

Sisse Fjelsted Rasmussen

Født 1967. Bestyrelsesmedlem siden 25. april 2018. Cand.merc.aud. Finansdirektør i Scandinavian Tobacco Group frem til 31. juli 2018 - herefter finansdirektør i byggemarkedskæden Stark.

Hermann Haraldsson

Født 1966. Bestyrelsesmedlem siden 25. april 2018. Cand.merc. Administrerende direktør i Boozt Fashion AB. Tidligere mediebureaudirektør.

 

Charlotte Bach Thomassen

Født 1976. Bestyrelsesmedlem siden 24. april 2020. Cand. scient. pol. Landsformand DGI. Tidl. Generalsekretær i De Danske Spejderkorps.

 

Medarbejderrepræsentanter

Astrid Søndberg

Født 1972. Valgt af medarbejderne. Bestyrelsesmedlem siden 24. april 2020
Journalist, TV 2 Nyhederne 

John Jäger

Født 1971. Valgt af medarbejderne. Bestyrelsesmedlem siden 24. april 2020. Valgt af medarbejderne. Bestyrelsesmedlem siden 24. april 2020 Chefredaktør, TV 2 Sporten.

Thomas Breinholt

Født 1964. Valgt af medarbejderne. Bestyrelsesmedlem siden 24. april 2020.
Faktachef, TV 2 Programafdelingen

 

 

Billede {0} af {1}