BESTYRELSE

TV 2s bestyrelse samlet på Midtergangen på Kvægtorvet efter generalforsamlingen onsdag 25. april 2018. Fra venstre ses Jørgen Badstue, Hermann Haraldsson, Sisse Fjelsted Rasmussen, Henrik Ravn, formand Jimmy Maymann, Per Christiansen, næstformand Merete Lundbye Møller, Bjørn Erichsen og Lisbeth Eskelund Madsen. (Fotos: Jens Wognsen / TV 2)

Bestyrelsesmedlemmer

Mediekoncernen TV 2 DANMARK A/S ledes af en bestyrelse på ni medlemmer. Seks medlemmer er udpeget af kulturministeren, og tre medlemmer (medarbejderrepræsentanterne) er udpeget af medarbejderne på TV 2.

Bestyrelsen er sammensat af personer, der tilsammen repræsenterer mediemæssig, juridisk, økonomisk og ledelsesmæssig indsigt, herunder også i forhold til kulturelle institutioner. Der henvises til oversigten i årsrapporten vedrørende bestyrelsesmedlemmernes alder, stilling, indtrædelsestidspunkt, ledelseserhverv samt særlige kompetencer i relation til TV 2.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og fastsætter de almindelige retningslinjer for mediekoncernen TV 2s landsdækkende virksomhed. Formandskabet er bestyrelsens primære kontaktled til direktionen. Bestyrelsen vurderer løbende de væsentligste opgaver i relation til den finansielle og ledelsesmæssige kontrol med selskabet. TV 2 anvender ikke bestyrelsesudvalg. Bestyrelsesformandskabet varetager i henhold til forretningsordenen en række af de forberedende opgaver, som normalt varetages af bestyrelsesudvalg.

Download portræt af bestyrelsesformand fra TV 2s billedgalleri her.

Bestyrelse

Formand
Jimmy Maymann
Født 1971. Bestyrelsesformand siden 25. april 2018. Cand.merc. Tidligere administrerende direktør for The Huffington Post.

Næstformand
Merete Lundbye Møller
Født 1968. Bestyrelsesnæstformand siden april 2012. Advokat og partner i Sunstone Capital A/S.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Bjørn Erichsen
Født 1949. Bestyrelsesmedlem siden april 2012. International tv-ekspert. Tidligere tv-direktør i DR og tidligere EBU-direktør.

Henrik Ravn
Født 1963. Bestyrelsesmedlem siden 25. april 2018. Cand.merc. Konsulent og rådgiver, tidligere COO i ProSiebenSat1 og tidligere administrerende direktør i bl.a. SBS Discovery Nordic.

Sisse Fjelsted Rasmussen
Født 1967. Bestyrelsesmedlem siden 25. april 2018. Cand.merc.aud. Finansdirektør i Scandinavian Tobacco Group frem til 31. juli 2018 - herefter finansdirektør i byggemarkedskæden Stark.

Hermann Haraldsson
Født 1966. Bestyrelsesmedlem siden 25. april 2018. Cand.merc. Administrerende direktør i Boozt Fashion AB. Tidligere mediebureaudirektør.

Medarbejderrepræsentanter
Jørgen Badstue
Født 1960. Valgt af medarbejderne. Bestyrelsesmedlem siden april 2008. Logistikchef.

Lisbeth Eskelund Madsen
Født 1958. Valgt af medarbejderne. Bestyrelsesmedlem siden 26. april 2017. Stemme- og værtscoach.

Per Christiansen
Født 1952. Valgt af medarbejderne. Bestyrelsesmedlem siden december 2003. Journalist.