Bestyrelse

Formand Jimmy Maymann og næstformand Bo Foged. (Foto: TV 2)

Formand Jimmy Maymann og næstformand Bo Foged. (Foto: TV 2)

Bestyrelsesmedlemmer

Mediekoncernen TV 2 DANMARK A/S ledes af en bestyrelse på ni medlemmer. Seks medlemmer er udpeget af kulturministeren, og tre medlemmer (medarbejderrepræsentanterne) er udpeget af medarbejderne på TV 2.

Bestyrelsen er sammensat af personer, der tilsammen repræsenterer mediemæssig, juridisk, økonomisk og ledelsesmæssig indsigt, herunder også i forhold til kulturelle institutioner. Der henvises til oversigten i årsrapporten vedrørende bestyrelsesmedlemmernes alder, stilling, indtrædelsestidspunkt, ledelseserhverv samt særlige kompetencer i relation til TV 2.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og fastsætter de almindelige retningslinjer for mediekoncernen TV 2s landsdækkende virksomhed. Formandskabet er bestyrelsens primære kontaktled til direktionen. Bestyrelsen vurderer løbende de væsentligste opgaver i relation til den finansielle og ledelsesmæssige kontrol med selskabet. TV 2 anvender ikke bestyrelsesudvalg. Bestyrelsesformandskabet varetager i henhold til forretningsordenen en række af de forberedende opgaver, som normalt varetages af bestyrelsesudvalg.

Download portræt af bestyrelsesformand fra TV 2s billedgalleri her.

Bestyrelse

Formand

Jimmy Maymann

Født 1971. Bestyrelsesformand siden april 2018. Cand.merc. Professionel investor og
bestyrelsesmedlem. Tidligere administrerende direktør for 'The Huffington Post'.

Næstformand

Bo Foged

Født 1971. Bestyrelsesnæstformand siden april 2021. Cand.merc.aud. Administrerende direktør i ATP. Direktør i et 100 procent personligt ejet selskab.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Henrik Ravn

Født 1963. Bestyrelsesmedlem siden april 2018. Cand.merc. og direktør i Ravn Consult.

Ane Hendriksen

Født 1961. Bestyrelsesmedlem siden april 2021. Cand.jur. Direktør i Velux Fonden.

Hermann Haraldsson

Født 1966. Bestyrelsesmedlem siden april 2018. Cand.merc.
Stifter og administrerende direktør Boozt AB. Tidligere mediebureaudirektør.

Charlotte Bach Thomassen

Født 1976. Bestyrelsesmedlem siden april 2020. Cand.scient.pol. Landsformand for DGI. Tidl. generalsekretær i De Danske Spejderkorps.

Medarbejderrepræsentanter

Astrid Søndberg

Født 1972. Valgt af medarbejderne. Bestyrelsesmedlem siden april 2020.
Journalist, TV 2 Nyhederne.

John Jäger

Født 1971. Valgt af medarbejderne. Bestyrelsesmedlem siden april 2020. Chefredaktør, TV 2 Sporten.

Thomas Breinholt

Født 1964. Valgt af medarbejderne. Bestyrelsesmedlem siden april 2020.
Faktachef, TV 2 Programafdelingen.

Billede {0} af {1}