TV 2 og TV 2/Fyn styrker samarbejdet

Nyhedshistorien om den afvænnede alkoholiker og kontanthjælpsmodtager Jan Evers, der af Odense Kommune blev sendt i virksomhedstræning på et værtshus, er en af de nyheder fra TV 2/Fyn, som er sendt på TV 2 og videreudviklet sammen med TV 2 Nyhederne. (Foto: Flemming Ellegard / TV 2/Fyn)

”Samlet giver vores nye samarbejdsform i al sin enkelthed bare bedre journalistik for hele Danmark – og fra hele Danmark”, siger TV 2/Fyn-direktør Esben Seerup.

TV 2 udbygger nu samarbejdet med den regionale station TV 2/Fyn om en styrket dækning af nyheder fra det fynske område. Samarbejdet skal føre til, at de fynske nyheder får et større publikum i f.eks. TV 2 Nyhederne og på TV 2 NEWS og tv2.dk.

TV 2 Nyhederne har gennem de seneste år udvidet samarbejdet med TV 2-regionerne og har tidligere gjort TV2/Nord til regionalt nyhedscenter for TV 2 i Nordjylland. Læs mere her og læs bl.a. TV2/Nords direktør fastslå, at ”TV 2 og TV 2-regionerne tilsammen har Danmarks stærkeste nyhedsmaskine”.

Samarbejdsmodellen på Fyn er anderledes end i Nordjylland, fordi TV 2 Nyhedernes centrale nyhedsredaktion – ligesom TV 2/Fyns – er hjemmehørende i Odense. Samarbejdet er under udvikling, og det kan udmøntes i flere modeller.

- Én model er, at vi på TV 2/Fyn står for selve nyhedshistorien, mens TV 2 Nyhederne anvender sine ressourcer på at komme dybere ned i nyheden og perspektivere den. Når det lykkes at komme yderligere i dybden med nyheden, kan det bruges af os begge og være til gavn for både TV 2 og os, siger direktør Esben Seerup, TV 2/Fyn.

Esben Seerup er direktør på TV 2/Fyn i Odense. (Foto:
TV 2)

En sådan situation forekom, da TV 2/Fyn i den daglige dialog med redaktøren på TV 2 Nyhederne fortalte om afsløringen af, at Odense Kommune havde valgt at sende en arbejdsløs alkoholiker i virksomhedspraktik og udviklingsforløb på et værtshus.

- Den nyhed blev produceret af TV 2/Fyn til TV 2s landsdækkende nyhedsudsendelse, og det betød, at vi fik et større publikum til vores historie. Præcis det samme gælder de digitale platforme: Vi kunne i denne uge breake på tv2fyn.dk, at Post Nord ikke ville uddele post i Vollsmose. Et øjeblik efter var historien på tv2.dk og kort efter i 22 Nyhederne og nåede dermed rundt i hele landet – først og bedre end alle andre medier, siger Esben Seerup.

- Samlet giver vores nye samarbejdsform i al sin enkelthed bare bedre journalistik for hele Danmark – og fra hele Danmark, siger Esben Seerup.

Den regionale vinkel skal videreudvikles
Det styrkede samarbejde øger også kravene til TV 2/Fyn, fordi kanalen umiddelbart efter 19 Nyhederne nogle gange sender samme indslag, som har været vist i den landsdækkende nyhedsudsendelse. Akkurat som det f.eks. skete med indslaget om alkoholikeren, der kom i virksomhedspraktik på et værtshus.

- Her skal vi for alvor blive TV 2/Fyn og give historien en klar fynsk vinkel eller perspektivering, der gør den ekstra relevant for de fynske seere med f.eks. gæster i studiet og ved at følge op med andre jobcenter-sager på Fyn, siger redaktionschef Mads Boel, TV 2/Fyn.

Nyhedschef Jacob Kwon, TV 2 Nyhederne. (Foto: Per Arnesen / TV 2)

I andre tilfælde leverer TV 2/Fyn billeddækning til en nyhed, som TV 2 Nyhederne selv redigerer. Eller også har både TV 2 og TV 2/Fyn billedmateriale, som kan anvendes af de to stationer – så begge bliver bedre.

Hos TV 2 Nyhederne glæder nyhedschef Jacob Kwon siger over det styrkede samarbejde, som både skal sikre videreudvikling af nyhedshistorier og afværge spild af ressourcer.

- Det geografiske sammenfald mellem TV 2 Nyhederne og TV 2/Fyn kræver stærk koordinering af indsatsen i løbet af dagen, og det arbejder vi benhårdt på, siger Jacob Kwon.

Det skete f.eks. i sidste uge, hvor flere børn og voksne på Det Fynske Dyrskue i Odense kom slemt til skade, da en 500 kg kvie rev sig løs og skabte panik.

Live-beredskab
Også når det gælder live-beredskab, har TV 2/Fyn øget samarbejde med TV 2, bl.a. med erhvervsredaktionen på TV 2 NEWS, som f.eks. kan få live-omstilling til TV 2/Fyns erhvervsredaktør.

- Vi har vores egen nyhedskanal og har stor erfaring med live-transmissioner. Dette live-beredskab er også en del af samarbejdet med TV 2, siger Mads Boel, som erindrer en situation tidligere i 2017, hvor både TV 2/Fyn og TV 2 NEWS stod på Lindø og rapporterede live på tv og nettet om Lindøs planer om udvidelse og nyansættelser.

- Selvfølgelig kan der være historier, som er så store, at begge stationer sender folk af sted, men på Lindø virkede det som et dumt ressourcespild, der gerne skal undgås, siger Mads Boel.

I forbindelse med det styrkede samarbejde har to TV 2/Fyn-medarbejdere – journalist Christina Schmidt og fotograf Ken Petersen – været på en uges udveksling hos TV 2 for at lære mere om Nyhedernes arbejdsprocesser, redaktionelle tænkning og procedurer, mødestruktur mv.