LEDIGE STILLINGER

image


TV 2 er i fuld gang med en Digital Transformation, og chefen for TV tekniks 25 dygtige medarbejdere har en central rolle i denne omstilling. Afdelingens nuværende chef igennem 10 år har fået andet job, og vi søger derfor en engageret og dynamisk chef, der kan finde nye løsninger i et område i hastig forandring.

TV 2 er en central spiller i en ny og spændende digital medievirkelighed med mange nye platforme. Den bagvedliggende tekniske infrastruktur forandres til at være IP/IT båret, og behovet for teknisk driftsstabilitet og agilitet stiller store krav til de teams, der udvikler og supporterer vores tekniske tjenester.

Teknik skal være en kompetent partner for hele TV 2-forretningen, og TV teknik er med sin tekniske ekspertise en væsentlig bidragyder til udviklingen af TV 2. Vi søger en chef som udviser stor forretningsforståelse og vil det gode samarbejde på tværs af TV 2.

Jobbet

Som chef for TV teknik er du personaleleder for medarbejdere i 3 teams med ansvar for TV Systemer, Produktion og Grafik samt Streaming og transkodning. Ansvarsområdet dækker udvikling, drift og 2. linje support af de platforme, der stilles rådighed for produktionen. Du er ansvarlig for, at det tekniske område følger med de nye teknologier og standarder, og at de løsninger som vælges er langtidssikre og skalerbare. Du indgår i en tæt og konstruktiv dialog med interne ”kunder” og strategiske samarbejdspartnere og sikrer forventningsafstemning og rettidig levering.

Det er et fagområde i rivende udvikling, og en af de første store opgaver bliver at fastlægge fremtidens TV Produktionsplatform for TV 2.

Udover den teknologiske udvikling indenfor TV teknik, har du som chef ansvar for leverandørvalg, kontraktforhandlinger, ressourceplanlægning og budgetlægning i samarbejde med Teknisk chef.

Som leder har du ansvaret for at motivere og engagere dine medarbejdere og få dem til at lykkes. Du skal inddrage dem og synliggøre beslutningsprocesser ligesom du skal sikre udvikling af den enkelte medarbejder så kompetencer og adfærd understøtter TV 2s behov.

TV teknik er en del af TV 2 Teknik, der består af 7 afdelinger med sammenlagt 230 medarbejdere. Du refererer til TV 2 Teknik’s chef og vil indgå i et dynamisk lederteam med høje ambitioner, stor faglig bredde og fokus på at udvikle ansvarsområdet for at kunne bevare TV 2s førerposition som ledende mediehus. TV teknik er ansvarlig for de tekniske løsninger bag produktionssystemer i bl.a.:

  • Nyhederne, NEWS, Sporten, herunder Avid Interplay PAM, iNews, VizRT grafiksystemer, Harmonic videoservere, Oracle produktionsarkivsystem, tekst tv og tekstningssystemer.
  • Continuity, MCR, Studier, SNG- og OB-vogne, herunder Playoutsystemer, central video- og audio- infrastruktur, video/audiomatricer, routercontrol, videoservere, arkivsystemer, kontribution og distribution, satellitmodtagelse og loggingsystemer.
  • PLAY distribution, herunder transkodningsplatform, DRM, Multi CDN konfiguration

Om dig

Du har en videregående teknisk uddannelse, f.eks. som civilingeniør - og gerne erfaring med moderne professionelle medie- og videoplatforme på broadcastniveau - eller en mere generel erfaring med TV og videoinfrastruktur, f.eks. fra distributørleddet, og lyst og evne til hurtigt at tilegne dig teknisk viden. Som chef for TV teknik skal du have et teknisk overblik, men også forstå workflows og arbejdsprocesser i moderne medieproduktion. Du har mindst 5 års ledererfaring på tilsvarende niveau, og en passion for at lede en erfaren medarbejdergruppe igennem en krævende omstilling. Du har leveret dokumenterede resultater med systemer til missionskritiske opgaver og ved hvad det kræver, ikke bare at komme i luften, men også blive i luften efter lancering.

Du har gennemslagskraft og kommunikerer klart og tydeligt i skrift og tale, og du formår at skabe gode relationer på alle niveauer. Du sætter en ære i at sikre forventningsafstemning og levere til aftalt tid, og er tilstrækkeligt inde i dit ansvarsområde til at kunne drøfte strategiske beslutninger for TV 2.

Du er en dynamisk del af holdet, og du går forrest som det inspirerende og gode eksempel. Du driver synlig ledelse og formår at skabe et positivt og samarbejdsorienteret miljø – både internt i eget team og i forholdet til samarbejdspartnere.

Dine personlige kvalifikationer:

  • Handlekraftig, fokuseret og ambitiøs
  • Robust med gennemslagskraft
  • Udpræget holdspiller
  • Du har et godt humør og en positiv indstilling

Yderligere informationer

Vi lægger i særlig grad vægt på, at CV'et beskriver konkrete, anvendte og relevante færdigheder fra tidligere job.

Arbejdssted:
Kvægtorvet i Odense. Der må forventes 4-5 arbejdsdage i København pr. måned.

Ansøgningsfrist:

Løbende

Såfremt du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
Tom Taul Bjerre
Teknisk chef
tobj@tv2.dk
Tlf.: 30100380