TV 2 opjusterer forventningerne til årsresultatet

TV 2s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen. (Foto: Miklos Szabo / TV 2)

Efter et tilfredsstillende 3. kvartal opnår TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 259 mio. kr. i årets første ni måneder. Forventningen til EBIT for 2019 opjusteres.

I 1.-3. kvartal 2019 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 259 mio. kr. mod 246 mio. kr. i 2018. EBIT i 3. kvartal 2019 er 96 mio. kr., hvilket svarer til niveauet i 2018.

Omsætningen i årets tre første kvartaler er steget med 3,5 procent og udgør 2.157 mio. kr., og i samme periode er omkostningerne øget med 3,2 procent til 1.898 mio. kr. TV 2 har opnået vækst i både reklame- og abonnementsomsætning i årets tre første kvartaler.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 40,6 procent i 1.-3. kvartal 2019, hvilket er 1,6 procentpoint bedre i forhold til samme periode i 2018. Den samlede tv-sening er faldet med fire procent, mens TV 2-familien fastholder niveauet.

På baggrund af udviklingen i årets første tre kvartaler opjusterer TV 2 forventningen til 2019-resultatet før finansielle poster (EBIT) til 265-285 mio. kr. fra tidligere 225-250 mio. kr.

Yderligere turbo på udviklingen af TV 2 PLAY
TV 2s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen, glæder sig over den positive udvikling for både økonomi og seerandel.

- Mediemarkedet er inde i en særdeles omskiftelig periode – ja, man kan nærmest tale om et paradigmeskifte. Men selv om vi oplever turbulens i branchen, har vi styr på økonomien på TV 2, og vi skal udnytte vores momentum til at forstærke den digitale transformation af virksomheden og til at sætte yderligere turbo på udviklingen af især TV 2 PLAY, siger Anne Engdal Stig Christensen.

Læs kvartalsrapporten for 3. kvartal 2019 her.