Stigende omsætning på TV 2

Fra TV 2s hovedsæde på Kvægtorvet i Odense. (Foto: Ebbe Rosendahl / TV 2)

Efter et tilfredsstillende 3. kvartal opnår TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 246 mio. kr. i årets første ni måneder. Forventningen til EBIT for 2018 opjusteres.

TV 2 har i de første tre kvartaler i 2018 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 246 mio. kr. mod 247 mio. kr. i 2017. I 3. kvartal 2018 var EBIT 96 mio. kr. mod 74 mio. kr. i samme kvartal 2017.

Omsætningen på 2.084 mio. kr. er steget 3,4 procent i de første ni måneder i 2018. Reklameomsætningen er faldet 1,2 procent, mens abonnementsomsætningen er steget 6,0 procent – en stigning, der primært kan tilskrives TV 2 PLAY.

Omkostningerne udgør i årets første tre kvartaler 1.839 mio. kr. og er steget med 69 mio. kr. i forhold til 2017. Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold. 

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 39,0 procent i de ni første måneder af 2018, hvilket er en stigning på 1,4 procentpoint i forhold til samme periode i 2017. 

På baggrund af kvartalsregnskabet ændrer TV 2 forventningerne til et 2018-resultat før finansielle poster (EBIT) til 250 mio. kr. mod tidligere 200-225 mio. kr.