Resultat for TV 2 i 1. kvartal 2018

Af TV 2s kvartalsrapport for 1. kvartal 2018 fremgår, at TV 2-kanalerne tilsammen stod for 39,0 procent af danskernes tv-forbrug i perioden - en fremgang på 2,2 procentpoint i forhold til samme periode i 2017. Det hidtil største seerhit i 2018 er TV 2-serien 'Badehotellet'. (Foto: Mike Kollöffel / TV 2)

TV 2 opnåede et resultat før finansielle poster (EBIT) på 34 mio. kr. mod 15 mio. kr. i 2017. 

Af Michael Hansen, TV 2 Kommunikation

Resultatfremgangen til TV 2 i 1. kvartal 2018 skyldes især en stigning i omsætningen på 25 mio. kr. til 691 mio. kr. svarende til en fremgang på knap fire procent. Abonnementsomsætningen voksede godt seks procent, mens reklameomsætningen var vigende med cirka én procent.

Omkostningerne udgjorde i 1. kvartal 657 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på knap én procent.

TV 2-familien havde i 1. kvartal 2018 en seerandel på 39,0 procent, hvilket var 2,2 procentpoint bedre end 1. kvartal 2017. Den samlede tv-sening i kvartalet var relativt stabil med et fald på én procent.