Mediechefer: Vi har lært meget af STEM’RNE

Nyhedschef Jacob Kwon, TV 2, sad i styregruppen for demokratiprojektet STEM’RNE. (Foto: Per Arnesen / TV 2)

Både TV 2 Nyhederne og TV 2/Fyn bruger viden fra demokratiprojektet STEM’RNE i deres videre bestræbelser på at skabe bedre kontakt med de unge.

Selv om det fynske demokratiprojekt STEM’RNE ikke nåede sit mål om en kommunalvalg-stemmeprocent på 80 blandt de 18-25-årige, har medierne bag projektet fået stor gavn af STEM’RNE.

På en evalueringskonference grundlovsdag var der stor tilfredshed med STEM’RNE fra de mediechefer, som kommenterede projektet.

- STEM’RNE har været en succes både i forhold til formålet med projektet og i forhold til TV 2s ønske om at få mere viden om den unge målgruppe – en viden, vi har haft gavn af i forbindelse med TV 2s Relation 25-projekt om de unge mediebrugere, siger TV 2s nyhedschef, Jacob Kwon, der sad i styregruppen for STEM’RNE. Han fortsætter:

- STEM’RNE gjorde det endnu mere klart for os, at de unge er kvalitetsbevidste og ikke gider pjank og pjat – de vil tages alvorligt. Samtidig er de meget bevidste brugere af sociale medier, der er tilbageholdende med at dele og like.

Hos TV 2 Nyhederne arbejder man især med den unge målgruppe (de 20-30-årige) i den journalistiske satsning TV 2 ECHO, hvor høj kvalitet er en selvfølge, og hvor journalistiske fortællinger med vitaminer er blandt de prioriterede tilbud til målgruppen.

- STEM’RNE har også været opløftende, fordi projektet har vist evne og vilje i store og meget forskellige mediehuse til at samarbejde. STEM’RNE har været klart prioriteret i mediehusene, som har optrådt uselvisk i samarbejdet, siger Jacob Kwon.

De seks medier bag STEM’RNE var Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis, DR, P4 Fyn, TV 2/Fyn og TV 2 Nyhederne, og herudover var Syddansk Universitet en vigtig medspiller.

Læringen fra projektet og pop up-mediet STEM’RNE er bl.a. brugt på TV 2 Nyhederne og TV 2/Fyn.

TV 2/Fyn: Ny fagredaktion med fokus på unge
Også hos TV 2/Fyn bruger man af de læringer, der blev indhentet under STEM’RNE.

- Vi ved i dag mindst ti gange mere om journalistik til de unge end ved starten af STEM’RNE – og dengang vidste vi allerede en del. STEM’RNE har været en dannelsesrejse for os medier, og hvis vi lytter, forstår og stoler på vores journalistik, kan vi godt komme i kontakt med de unge. Og hvis vi behandler de emner, som er relevante for de unge, er de nøjagtigt lige så interesserede og engagerede som de hvidhårede mediebrugere, der får mange tilbud i de traditionelle medier, siger direktør Esben Seerup, TV 2/Fyn, der var formand for styregruppen bag STEM’RNE.

TV 2/Fyn har siden STEM’RNE etableret en fagredaktion for unge, Fyn-X, der zoomer ind på de 18-årige, hjemmeboende fynboer. Valget af en smal målgruppe er også en læring fra STEM’RNE, som havde vanskeligt ved at brede sig over målgruppen fra typisk hjemmeboende 18-årige til de 25-årige, der ofte er ved at etablere sig og er et andet sted i livet.

- Erfaringen viser, at selv om man spidser målgruppen til, er der spredning til andre aldersgrupper, siger Esben Seerup.

Fyn-X udkommer på TV 2/Fyns nuværende platforme, herunder Facebook, men vil også kunne findes på Instagram og Stories. Redaktionen af Fyn-X bliver efter sommerferien fordoblet til otte medarbejdere, f.eks. reportere, en grafiker, en digikonceptelev og forhåbentlig en eventkoordinator.

- Hvis vi skal lykkes med at forstå de unge, skal vi ud af mediehusene og tale med de unge. I medierne er vi slet ikke gode nok til at lytte til og forstå dem, og vi skal møde de unge på deres hjemmebane, siger redaktionschef Rikke Bekker, TV 2/Fyn, der var chefredaktør for STEM’RNE, mens projektet kørte i cirka tre måneder i efteråret 2017.

Rikke Bekker glæder sig ligeledes over, at det lykkedes de fynske medievirksomheder at samarbejde.

- Samarbejde er nødvendigt – mellem medierne og med skoler og kommuner. Ofte oplever vi, at medierne bekriger hinanden, men det er småt og fattigt i forhold til den udfordring, vi står overfor, siger Rikke Bekker.

Chefredaktør Poul Kjærgaard (tv.), Fyens Stiftstidende, diskuterede projektet STEM’RNE med valgforsker Roger Buch (th.), DJMX, under evalueringen på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Debatten blev ledet af Signe Kjær Lindboe, TV 2/Fyn, der var planredaktør hos STEM’RNE i efteråret 2017. (Foto: TV 2)

Vigtig læring af STEM’RNE
Også chefredaktør Poul Kjærgaard, Fyens Stiftstidende, erkendte på evalueringsmødet i Ollerup, at de traditionelle medier ikke har nogen stærk kontakt med de unge.

- Det er ikke de unge, der er noget galt med. Det er os i medierne, den er gal for, og demokratiet har en udfordring, hvis de unge ikke vil involvere sig. Derfor gik STEM’RNE på to ben: Vi ville skabe interesse for demokratiet, og vi ville i mediehusene finde nye måder at komme i kontakt med de unge, sagde Poul Kjærgaard i en debat med valgforsker Roger Buch, der advarede imod, at særligt valg-fokus på enkeltgrupper kan risikere at manipulere et valgresultat.

- Vi manipulerede ikke – vi lavede folkeoplysning over for en gruppe, som vi ikke har været relevante nok for. Skulle vi have ladet være med at etablere STEM’RNE, fordi nogen ser en risiko for manipulation? Nej, bestemt ikke. Som samfund går vi glip af for meget, hvis vi ignorerer den unge målgruppe, og som medier var vi gået glip af vigtig læring uden STEM’RNE, sagde Poul Kjærgaard.

----------

Læs også:
Valgdeltagelsen voksede mest på Fyn