Kommune-Radar: TV 2 giver data-drevet overblik over, hvordan kommunerne klarer sig

Meget er på spil, når danskerne går til kommunal- og regionsrådsvalg den 21. november. Det er hér, man som borger kan præge de lokalpolitiske beslutninger og rammer for ens hverdag og nærområde fire år frem.

Men det kan være svært at få overblik over tingenes tilstand i ens hjemkommune. Hvad er de største udfordringer for kommunen? Hvordan har tingene udviklet sig? Hvordan ser fremtiden ud? Og hvordan klarer kommunen sig, sammenlignet med naboerne?

I et forsøg på at bidrage til et sådant overblik op til kommunalvalget 2017 lancerer TV 2 Nyhederne nu Kommune-Radaren - et datadrevet webtilbud til borgerne, sat sammen af 31 forskellige datasæt, som i kombination giver et kvalificeret statusbillede af Danmarks kommuner.

Vækst, økonomi, sundhed og atmosfære
TV 2 har med rådgivning fra en række eksperter og organisationer udvalgt 31 nøgletal, der til sammen giver et overblik over tilstanden i kommunerne, og har herefter indsamlet data for hvert nøgletal i hver kommune. De 31 datasæt er blevet behandlet af datavirksomheden Bisnode og grupperet i fire overordnede områder: Vækst, Økonomi, Sundhed og Atmosfære. Hver kommune får mellem én og fem stjerner på hver af de fire områder, og man kan klikke ind og se nærmere på de enkelte nøgletal. Når man får vist sin kommunes stjerner og data, får man samtidig vist nabokommunerne og deres stjerner, så man let kan sammenligne.

- På TV 2 ønsker vi at dække kommunalvalget så nuanceret og engagerende som muligt. Ikke mindst vil vi gerne bidrage til, at danskerne har nem adgang til viden og overblik over de store spørgsmål og udviklingen i deres hjemkommuner. Dét er Kommune-Radaren et bud på. Den skal helst vise dem, hvordan deres kommune klarer sig. Og klarer den sig bedre end nabokommunen? Vi håber, at den kan give indblik og inspirere folk til at udforske og debattere emnerne, siger Kristoffer Pinholt, TV 2s chefredaktør for digitalt indhold.

Inspireret af finsk forbillede og debat
Kommune-Radaren er inspireret af et projekt, som det finske public service-medie YLE udarbejdede i forbindelse med de seneste to kommunalvalg i Finland, og som dannede grundlag for en debat om, hvordan det kommunale selvstyre i Finland fungerer.

I tiden frem til valgdagen bruger TV 2 Nyhederne Kommune-Radaren og dens 31 datasæt som udgangspunkt for journalistisk dækning, der bl.a. kan uddybe og perspektivere nogle af de mest interessante tal og forskelle mellem kommunerne og forklare udviklinger over tid siden sidste kommunalvalg.

- Kommune-Radaren er et digitalt formidlingsværktøj, ikke en udtømmende beskrivelse af kommunerne eller hård videnskab, selvom vi altså har fået solid hjælp af en lang række fagfolk til valg af områder og nøgletal. Vi har gjort os umage for at sikre, at de viste data tegner et kvalificeret billede af kommunernes tilstand og rammevilkår. Men billedet er overordnet og redaktionelt - og formålet er ikke at måle kommunernes konkrete indsats på specifikke områder, men at give overblik, engagere og understøtte debat, siger Kristoffer Pinholt.

I arbejdet med udviklingen af Kommune-Radaren har TV 2 Nyhederne trukket på følgende fagfolk og eksperter:
Søren Lindemann Aagesen (kontorchef i KL), Jes Søgaard (afdelingschef i Kræftens Bekæmpelse og professor i sundhedsøkonomi), Søren Lund Hansen (tidligere kommunaldirektør i Slagelse Kommune og Sønderborg Kommune), Kurt Houlberg (forsker i kommunaløkonomi på Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), Hanne Tanvig (seniorrådgiver ved landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet), Søren Serritzlew (professor i statskundskab på Aarhus Universitet), Torben Liborius (Erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri), Jonas Schytz Juul (analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd) og Morten Grønbæk (direktør for Statens Institut for Folkesundhed).

Det er dog entydigt TV2 Nyhederne, der er afsenderen bag Kommune-Radaren.

Her finder du Kommune-Radaren.

Her kan du læse mere om metoden og det tekniske

overblik over TV 2s dækning af kommunal- og regionsrådsvalget