Debat om undersøgende dokumentar, presseetik og public service

Stor spørgelyst og mange forslag til TV 2 på stationens dialogmøde med lytter- og seerorganisationerne 27. juni 2013.

Morten Spiegelhauer har været vært i samtlige udgaver af "Operation X" siden premieren i 2004. (Arkivfoto: Peter Mühlhausen / TV 2)

Fokus var bl.a. rettet på presseetikken, da TV 2 27. juni 2013 holdt sit halvårlige møde med lytter- og seerorganisationerne. Debatten tog især sit udgangspunkt i to programmer – TV 2s undersøgende dokumentarprogram "Operation X" og dokumentaren, der blev sendt på TV 2, efter at to danske søfolk og fire filippinere var frigivet efter 838 dage i somaliske piraters fangenskab.

På mødet deltog også TV 2s dokumentarredaktør, Lasse Bjerre, og han gav et indblik i, hvordan redaktionen på "Operation X" arbejder. Han kaldte det ’et privilegium’, at TV 2 fastholder at sende undersøgende journalistik.

- "Operation X" har en af Danmarks bedste undersøgende redaktioner med samme redaktionschef og samme vært som ved starten i 2004. Rygraden i redaktionen er intakt og særdeles erfaren og kompetent, og det er af stor betydning for os. Vi gør os meget umage for ikke at begå fejl, og det er vigtigt for os at fastholde den troværdighed, vi har opbygget gennem mange år, sagde Lasse Bjerre.

Fundamentet for programetikken er de presseetiske regler, medieansvarsloven, TV 2s etiske retningslinjer samt afgørelser fra Pressenævnet – herunder reglerne for, hvornår det presseetisk er i orden at anvende skjult kamera.

Altid mulighed for at svare på kritikken
Selv om mange "Operation X"-programmer har ført til stor debat, og selv om professionelle spindoktorer og kommunikationsfolk ofte forsøger at imødegå afsløringer i "Operation X" bl.a. via egne optagelser af TV 2s arbejde, har de 68 udsendelser kun ført til få tilfælde af kritik i Pressenævnet.

- Vi er meget opmærksomme på pressejura og presseetik, og vi er meget opmærksomme på, at alle skal have mulighed for at svare på den kritik, der bliver rejst, sagde Lasse Bjerre.

Dokumentarredaktøren understregede, at "Operation X" ikke sender et program, uden at der forud ligger måneders – op til års – mundtlig og skriftlig research, f.eks. aktindsigter, regnskaber og budgetter, der tjekkes med fagfolk.

Deltagerne i dialogmødet roste "Operation X" som et af de mest seværdige programmer på TV 2. Der blev samtidig stillet spørgsmål til brugen af skjult kamera, som er et meget voldsomt middel at tage i brug. TV 2-redaktøren fik også opfordringer til at fortælle klart i programmet, hvilke regler der overtrædes af den anklagede i programmet – og til at få stillet de afgørende kritiske spørgsmål.

Seernes redaktør på TV 2, Lars Bennike. (Foto: Ebbe Rosendahl / TV 2)

Debat om etikken i gidseldokumentar
En anden diskussion om presseetik udspillede sig omkring TV 2-dokumentaren "De danske gidsler – mareridtet i Somalia", som TV 2 viste to dage efter frigivelsen af de danske og filippinske gidsler i Somalia, og som efterfølgende førte til en klage til Pressenævnet fra ét af de seks gidsler.

Seernes redaktør på TV 2, Lars Bennike, gennemgik sagen. Billeder og interviews i gidslernes lejr var foretaget af en norsk-somalisk journalist.

Efter at programmet var vist, kom der en klage fra kaptajn Eddy Lopez og Søfartens Ledere. Kaptajnen følte bl.a., at billederne af ham var krænkende og ydmygende, og at billederne ikke viste det reelle billede af situationen i lejren, fordi gidslerne ikke kunne tale frit.

TV 2 har flere gange beklaget, at Eddy Lopez har opfattet billederne som krænkende, fordi TV 2 absolut ikke har haft ønske om at støde nogen. Lars Bennike var enig med TV 2 i, at formålet med at vise dokumentaren var publicistisk – at vise situationen for gidslerne på et tidspunkt, når gidselsagen var afsluttet, og hvor gidslerne igen var frie.

- Det klare journalistisk-etiske problem i sagen er, at TV 2 valgte at sende programmet, inden man havde fået tilsagn fra de medvirkende, efter at de var blevet frigivet – også selv om der var mange tilkendegivelser undervejs i forløbet af, at gidslerne fandt det vigtigt at fortælle omverdenen om deres situation. Men TV 2 burde have ventet med at sende, til der var opnået tilsagn, sagde Lars Bennike.

Dialogmødets deltagere diskuterede, om de fandt billederne af Eddy Lopez ydmygende – og her var meningerne delte. Én forstod godt Eddy Lopez’ oplevelse, men andre mente, at Eddy Lopez blev fremstillet som en stærk person. TV 2s seere kommenterede ikke dette i mails til seernes redaktør, men én skrev omtrent følgende i et andet medie: ’Hvis man skulle gå ned med et skib, måtte det gerne være med Eddy Lopez som kaptajn’.

På baggrund af sin viden om sagen og råoptagelserne vurderede Lars Bennike, at tilrettelæggerne af dokumentaren havde gjort sig umage med at sikre en værdig og ordentlig fremstilling, og at hvert af de klip, som blev brugt, var grundigt overvejet.

Uden at komme til enighed diskuterede dialogmødets deltagere også, hvorvidt det var rigtigt af de danske medier – med undtagelse af Ekstra Bladet – stort set at undlade at dække gidseltagningen og forhandlingerne med piraterne under den meget langvarige gidseltagning.

Starten for danskernes nye fritidskanal, TV 2 FRI, blev omtalt på TV 2s dialogmøde i juni - godt halvanden måned efter kanalens premiere 5. maj 2013. (Foto: Carsten Andersen / TV 2)

Vigende seerandel til TV 2
I dialogmødet deltog også TV 2s administrerende direktør, Merete Eldrup, og hun orienterede om aktuelle forhold på TV 2, herunder økonomien præget af et tamt reklamemarked og en bedre situation for TV 2 i kraft af indtægterne fra abonnementsbetaling på nichekanalerne og på TV 2s hovedkanal.

Merete Eldrup sagde også, at TV 2 var blevet seermæssigt presset af DR1 siden efteråret 2012, og at TV 2s seerandel var vigende.

- Hovedårsagen til dette er ikke overgangen til abonnementsbetaling og tabet af fem procent af husstandene, men det er en del af forklaringen. Tilbagegangen skyldes også hårdere konkurrence, og at TV 2 ikke har tilbudt seerne de helt rigtige programmer. Det har allerhøjeste fokus at ændre på den situation, og det er også i det lys, at TV 2 har foretaget den organisationsændring, at Palle Strøm i påsken stoppede som programdirektør, sagde hun.

Merete Eldrup glædede sig over, at TV 2s nichekanaler klarer sig godt – inklusive den nyeste, TV 2 FRI, som gik i luften søndag 5. maj, og TV 2 CHARLIE, som i 2012 var Danmarks tredje mest sete kanal.

Også TV 2s nyligt tiltrådte programdirektør, Anne Engdal Stig Christensen, deltog i mødet, og hun understregede, at TV 2s hovedkanal lige nu har førsteprioritet. Hun fortalte bl.a. om TV 2s forstærkede fokus på relevans og på programmer, der kan gøre seerne klogere på deres eget liv og på det omgivende samfund.

TV 2s administrerende direktør, Merete Eldrup. (Foto: Miklos Szabo / TV 2)

Debat om public service-redegørelsen
På dialogmødet var der ligeledes debat om TV 2s public service-redegørelse for 2012 – som blev mødt af rosende ord for bl.a. at nå hele vejen rundt, være bredt favnende og for at omtale kirkelige indslag. Under debatten kom der også opfordringer til at uddybe redegørelsen med flere statistikker over en fem-års-periode, til at dække det danske foreningsliv bedre, til yderligere arbejdsmarkedsdækning i bl.a. TV 2 Finans og til at dække EU-stoffet tættere.

Flere kommentarer – foranlediget af mødedeltagere fra KLF, Kirke & Medier og Katolsk Medie Forum – handlede om opfordring til at sende egentlige kirkelige programmer på TV 2 eller TV 2 CHARLIE.

- Jeg kunne ønske mig noget om de bibelske historier for børn. Det bekymrer mig, at børnene ikke stifter bekendtskab med disse emner, og mange ved ikke, hvad det vil sige at bede. Jeg oplever en Jesus-forskrækkelse i tv, og jeg spekulerer på, hvordan den kan fjernes, sagde en deltager i mødet.

En anden mødedeltager mente, at morgenandagt-udsendelserne på DR er idéforladte, og at TV 2 kunne gøre det bedre.

- Uanset politiske og religiøse holdninger skal vi på TV 2 vise, hvad der sker mange steder i samfundet, og opgaven er at finde den rigtige form. Men vi kommer ikke til at forkynde eller fremstå doserende, svarede TV 2s direktør.

Merete Eldrup oplyste også, at TV 2s public service-tilladelse er ændret med virkning fra 1. januar 2013, så den indeholder mindre detailregulering og mere rammestyring. Et par eksempler er, at TV 2 ikke længere skal arrangere public service-høringer, og at mængdekravet om 600 timers børne-tv om året er udgået.

- TV 2 arrangerede i flere omgange public service-høringer og lagde et stort arbejde i høringerne, som også blev forsøgt transmitteret på tv2.dk, men trods det store arbejde blev høringerne aldrig nogen publikumsmæssig succes. I forbindelse med børne-tv-forpligtelsen har vi længe gjort opmærksom på, at børn ikke længere ser børne-tv på hovedkanaler, som de gjorde for cirka 15 år siden, hvor kravet om 600 timer blev indført, sagde Merete Eldrup.