Danskerne bliver på TV 2 i reklamepauserne

Analyse: Flere tager reklameblokken med, når de ser programmer på TV 2. Tendensen gælder både i primetime og på hele døgnet.

Andelen af danskere, der bliver på TV 2 under reklameblokkene, er vokset gennem årene. Grafen herover omhandler reklameblokke i hele døgnet og omfatter første halvår i hvert af årene 2000-2009.


Det har i mange år været hævdet, at danske seere i højere og højere grad fravælger reklamer, og at reklamefrafaldet på de danske kommercielle kanaler som følge heraf har været stigende.

Men ét er påstande - noget andet er den reelle adfærd. TV 2|Analyses seneste frafaldsundersøgelse viser, at danskerne bliver på TV 2 under reklame-pauserne - og tendensen er endda stigende.

TV 2 er uden sidestykke den kanal, der bedst formår at holde på seerne under reklameblokkene. I første halvår af 2009 formåede TV 2 at holde på gennemsnitligt 92 procent af seerne under reklameblokkene set over hele døgnet. Det er en stigning på fem procentpoint siden 2000, og stigningen har været jævn de seneste ti år, som det ses af grafen herover.

Til sammenligning fastholder Viasat i 2009 gennemsnitligt knap 80 procent af deres seere, mens SBS fastholder knap 75 procent.
 
TV 2s evne til at fastholde seerne under reklameblokkene skyldes blandt andet, at TV 2s seere i betydelig grad er kanalloyale. Seerne tuner således ind på TV 2 i en forventning om, at der kommer noget godt, og de er mere tålmodige i forhold til reklamerne.

På kanaler med mindre sening som Viasat og SBS er seerne i højere grad programloyale, og de tuner ind på specifikke programmer for at se netop dem. Derfor er det også essentielt for Viasat og SBS, at de er i stand til at afbryde deres programmer med reklamer, da det erfaringsmæssigt giver et lavere frafald end reklameblokke mellem programmerne.

Udviklingen i reklamefastholdelsen i primetime på TV 2s hovedkanal siden 2000. Flere tager reklamerne med - også i den gode sendetid.

I primetime, hvor konkurrencen mellem tv-kanalerne er størst, er det sværere at fastholde seerne, da der her er en forventning om, at andre kanaler også sender noget interessant.

For TV 2 ligger fastholdelses-indekset i primetime på 85 procent i 2009, hvilket igen er en stigning på fem procentpoint siden 2000.


Fakta om beregningsmetoden:
Fastholdelsen af seerne i reklameblokkene er beregnet som den procentvise forskel mellem 1) middelværdien af de sidste fem minutter af foregående programs seertal og de første fem minutter af efterfølgende programs seertal og 2) reklameblokkens seertal.

Hvis eksempelvis det foregående programs sidste fem minutter har en rating på 5 procent og det efterfølgende har en rating på 15 procent, fås en middelrating på 10 procent. Hvis den mellemliggende blok har en rating på 8 procent, har reklameblokken formået at fastholde 80 procent af seerne.

Analysen omhandler personer mellem 21 og 50 år i perioden uge 1-26 for årene 2000-2009. Primetime er defineret som klokken 20.00-2245. SBS består i denne analyse af Kanal 4 og Kanal 5, og Viasat består af TV3 og TV3+.