Øvrige praktikanter

Erhvervspraktik

Én gang om året får 12 elever fra skolernes 9. og 10. klasser mulighed for at komme i praktik på TV 2 i Odense. Praktikugen er et tilbud til elever, der har lyst til at arbejde med nyheder - som journalist, tv-fotograf og med tv-redigering.

Hvordan kommer jeg i praktik?

TV 2s faste praktikuge finder sted i efteråret (uge 40) på Kvægtorvet i Odense. Der tilbydes desværre ikke erhvervspraktik i København.

TV 2 i Odense producerer selv nyhederne og sport. Alle andre programtyper produceres af eksterne produktionsselskaber og af TV 2-regionerne rundt i landet. Hvis du har et ønske om at komme i praktik på et bestemt program - ud over TV 2 Nyhederne og TV 2 Sport, skal du henvende dig direkte til produktionsselskabet. Hvis du ønsker praktik på en TV 2-region, skal du kontakte regionen direkte.

Ansøgning

Praktikanterne udvælges ud fra skriftlige ansøgninger, og der bliver lagt vægt på din motivation for at søge praktikplads på TV 2. Hvis du har lyst til at komme i erhvervspraktik på TV 2, skal du skrive en motiveret ansøgning, der beskriver:
•    Hvorfor du vil i praktik på TV 2
•    Hvilken profession, der interesserer dig (journalist, tv-fotograf/tv-redigering)
•    Din alder/klasse samt interesser i øvrigt


Ansøgningsfrist

Vi modtager ansøgninger til erhvervspraktik fra 11. april til 27. august hvert år. Send os din ansøgning her.

Program for praktikugen

Praktikforløbet fordeler sig over fire dage, hvor praktikanterne bliver introduceret til arbejdet med nyheder - som journalist, tv-fotograf og med tv-redigering. TV 2s journalistpraktikanter og FTP-elever følger og coacher holdet.

Efter en introduktion og en rundvisning på TV 2 får praktikanterne lov til at overvære både et redaktionsmøde samt nyhedsudsendelse, ligesom de skal løse en selvstændig interview- og kameraopgave. I praktikforløbet får praktikanterne desuden selv mulighed for at producere et nyhedsindslag i grupper med studieoptagelser, der evalueres på praktikforløbets sidste dag.  

Praktikanterne møder op på Kvægtorvet i Odense mandag kl. 11.00 og fortsætter frem til kl. 20.00. Tirsdag og onsdag møder praktikanterne kl. 09.00 og fortsætter til kl. 20.00. Torsdag afsluttes praktikforløbet kl. 15.00.

Universitetspraktik

Som universitetsstuderende er det en vigtig del af uddannelsen at komme i praktik i en virksomhed. På TV 2 ønsker vi at tage ansvar for at understøtte praktikforløb og tilbyder derfor et begrænset antal praktikpladser om året til universitetsstuderende.

Med vores mange faggrupper og store erfaring kan TV 2 give praktikanterne et unikt og brugbart forløb.
Praktikperioden er ulønnet, og det er et krav, at den anvendes som en meritgivende del af studiet. Du kan være universitetsstuderende eller studerende fra andre videregående uddannelser, der har virksomhedspraktik som en del af studiet.

Opholdet er som udgangspunkt på fuld tid, og praktikanten tilknyttes en praktikvejleder.
Arbejdsstedet kan både være i Odense og/eller København. Ledige praktikpladser slås op her.

Billede {0} af {1}