TV 2 OG REKLAMERNE


Reklamer blev folkeeje
Da TV 2 i 1988 begyndte at sende, fik danskerne samtidig landsdækkende tv-reklamer ind i stuen - og annoncørerne tog godt imod muligheden for at reklamere med høj effekt for deres produkter.

Antallet af uforglemmelige tv-reklamer, der har været sendt på TV 2, er lang – det samme er listen over de reklamer, danskerne elsker at hade.

Under alle omstændigheder har reklamerne på TV 2 givet danskerne noget nyt at snakke om. Noget nyt at have holdninger om. Noget nyt at være uenige om over aftensmaden eller til familiefesten. For de blev set. Det fik man vished for fra 1992, da man elektronisk begyndte at måle danskernes seervaner.

Siden da har annoncørerne også bedre kunne målrette deres produkter – og har gjort det.

TV 2s reklameomsætning er steget betydeligt gennem de fleste år, men skiftende økonomiske konjunkturer har også givet store udsving i TV 2s tv-reklameindtægter og bl.a. medført en betydelig omsætningsnedgang i finanskrise-året 2009.

Siden er reklameomsætningen vokset igen og har stabiliseret sig, og TV 2 har desuden igangsat en række nye initiativer på reklamemarkedet. Ved MediaTalk 2014 indledte TV 2 et opgør med det traditionelle medieindkøb og øgede fokus på kreativitet, og ved MediaTalk 2015 offentliggjorde TV 2 nye digitale tilbud til annoncørerne og indledte et strategisk samarbejde med eBay.