NICHEKANALER


TV 2 og de små kanaler

Fra 1988 til 2000 var der kun én TV 2-kanal, men så tog udviklingen fart.

Med TV 2 ZULU i 2000, TV 2 CHARLIE i 2004, TV 2 FILM fra 2005 til begyndelsen af januar 2015, TV 2 NEWS i 2006, TV 2 FRI i 2013, TV 2 SPORT i 2015 og med TV 2 SPORT X i 2020 har TV 2-familien løbende opgraderet sit samlede kanaludbud.

I alle årene siden 2013 er profilen på TV 2s kanaler løbende blevet justeret og optimeret. De udgør samlet set en meget solid portefølje af nichekanaler med NEWS, SPORT og SPORT X som stærke journalistiske kanaler og med stor opbakning fra de sunde nichekanaler ZULU, CHARLIE og FRI.

TV 2s små kanaler har vist sig livskraftige og stærke. De har fået stor opbakning i antenneforeninger og kabel-tv-selskaber – og hos seerne. I 2019 står TV 2s nichekanaler for samlet over 15 procent af danskernes tv-sening. Samlet set står TV 2-familien for godt 40 procent af danskernes tv-forbrug.

I dag bidrager TV 2s brugerfinansierede nichekanaler positivt til både TV 2-koncernens økonomi og samlede seertilslutning. Læs mere om TV 2s kanaler her.