VISION, MISSION OG VÆRDIER

 

Vision fra koncernstrategi 2015-2018
TV 2 vil engagere danskerne og sikre kvalitetsindhold i en omskiftelig medievirkelighed.

Mission fra koncernstrategi 2015-2018
TV 2 driver public service-virksomhed på et kommercielt grundlag. TV 2 har et publicistisk udgangspunkt. TV 2 tjener penge for at producere indhold.

TV 2 vil styrke danskernes engagement i udvikling af samfundet:

TV 2 vil samle mange

TV 2 vil prioritere dansk indhold

TV 2s puls er nyheder og aktualitet

TV 2 – alt det vi deler

Hovedkanalen vil styrke danskernes deltagelse i udviklingen af samfundet og være et fælles mødested og holdepunkt for det, der binder danskerne sammen som nation og mennesker.

TV 2 hovedkanalens fire værdier er: Nær, nysgerrig, underholdende og begavet. Værdierne er centrale i kontakten med seerne og er TV 2s udgangspunkt for programvalg, casting, arbejdskultur, stil og tone.

Værdier

Nær: TV 2 er tæt på danskerne og vil forstå, hvad der optager dem.

Nysgerrig: TV 2 har en nysgerrig tilgang til verden.

Underholdende: TV 2 er underholdende i måden, vi formidler

Begavet: TV 2 prioriterer substans og inspirerer til refleksion og handling.