BESTYRELSE

TV 2s bestyrelse fotograferet i 2015 – fra venstre ses Palle Smed, Annette K. Olesen, næstformand Merete Lundbye Møller, Bjørn Erichsen, Niels Brinch (udtrådt i 2017 og afløst af Lisbeth Eskelund Madsen), formand Lars Liebst, Jørgen Badstue, Louise Gade og Per Christiansen. (Foto: Heidi Lundsgaard / TV 2)

Bestyrelsesmedlemmer

Mediekoncernen TV 2 DANMARK A/S ledes af en bestyrelse på ni medlemmer. Seks medlemmer er udpeget af kulturministeren, og tre medlemmer (medarbejderrepræsentanterne) er udpeget af medarbejderne på TV 2.

Bestyrelsen er sammensat af personer, der tilsammen repræsenterer mediemæssig, juridisk, økonomisk og ledelsesmæssig indsigt, herunder også i forhold til kulturelle institutioner. Der henvises til oversigten i årsrapporten vedrørende bestyrelsesmedlemmernes alder, stilling, indtrædelsestidspunkt, ledelseserhverv samt særlige kompetencer i relation til TV 2.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og fastsætter de almindelige retningslinjer for mediekoncernen TV 2s landsdækkende virksomhed. Formandskabet er bestyrelsens primære kontaktled til direktionen. Bestyrelsen vurderer løbende de væsentligste opgaver i relation til den finansielle og ledelsesmæssige kontrol med selskabet. TV 2 anvender ikke bestyrelsesudvalg. Bestyrelsesformandskabet varetager i henhold til forretningsordenen en række af de forberedende opgaver, som normalt varetages af bestyrelsesudvalg.

Download portræt af bestyrelsesformand fra TV 2s billedgalleri her.

Bestyrelse

Formand
Lars Liebst
Født 1956. Bestyrelsesformand siden december 2007. Administrerende direktør, Tivoli A/S.

Næstformand
Merete Lundbye Møller
Født 1968. Bestyrelsesnæstformand siden april 2012. Advokat og partner i Sunstone Capital A/S.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Bjørn Erichsen
Født 1949. Bestyrelsesmedlem siden 26. april 2012. International tv-ekspert.

Louise Gade
Født 1972. Bestyrelsesmedlem siden 26. april 2012.  Cand. jur. Vicedirektør for Human Resources ved Aarhus Universitet.

Annette K. Olesen
Født 1965. Bestyrelsesmedlem siden 26. april 2012. Filminstruktør.

Palle Smed
Født 1961. Bestyrelsesmedlem siden april 2010. Kommunikationsrådgiver og selvstændig erhvervsdrivende.

Medarbejderrepræsentanter
Jørgen Badstue
Født 1960. Valgt af medarbejderne. Bestyrelsesmedlem siden april 2008. Logistikchef.

Lisbeth Eskelund Madsen
Født 1958. Valgt af medarbejderne. Bestyrelsesmedlem siden 26. april 2017. Stemme- og værtscoach.

Per Christiansen
Født 1952. Valgt af medarbejderne. Bestyrelsesmedlem siden december 2003. Journalist.